Wydarzenia

Wskaźniki inflacji bazowej w październiku

Data publikacji strony: 21-11-2012

Dane NBP: W październiku br., podobnie jak we wrześniu, obniżyły się trzy z czterech wskaźników inflacji bazowej. Tylko inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii pozostała na wrześniowym poziomie 1,9 proc.

Z komunikatu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski 21 listopada br. wynika, że w październiku, podobnie jak we wrześniu, obniżyły się trzy z czterech wskaźników inflacji bazowej. I tak inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,0 proc., wobec 3,4 proc., zarówno we wrześniu jak i w sierpniu;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc, wobec 2,9 proc. we wrześniu i 3,0 w sierpniu;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,9 proc., wobec również 1,9 proc. we wrześniu i 2,1 proc. sierpniu;
  • tzw.15 proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 3,4 proc., podczas gdy we wrześniu było to 3,7 proc., a w sierpniu 3,8 proc.

Podany wcześniej przez GUS wskaźnik CPI (inflacji konsumenckiej) wyniósł w październiku 3,4 proc., wobec 3,8 proc. zarówno we wrześniu jak i w sierpniu.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje bowiem średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami. Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz komunikat NBP o inflacji bazowej w październiku 2012

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję