Wydarzenia

Informacja o bilansie płatniczym w styczniu 2012 r.

Data publikacji strony: 13-03-2012

Dane NBP: Wstępne informacje wskazują, że w styczniu polski eksport był wyższy o 6,8 proc. niż rok wcześniej, a import zwiększył się o 9,4 proc.

W styczniu 2012 r. eksport oszacowano na 11,3 mld euro, a import na 12,1 mld euro – wynika ze wstępnej informacji o bilansie płatniczym, opublikowanej przez NBP 13 marca. W odróżnieniu od danych z poprzednich miesięcy, w styczniu dynamika importu była wyższa niż eksportu. Ujemnemu saldu obrotów towarowych w wysokości ok. 0,8 mld euro towarzyszyło również ujemne saldo dochodów, szacowane na 1,1 mld euro. Ważą tu przede wszystkim dochody osiągane przez zagranicznych inwestorów z ich zaangażowania w krajowe podmioty. W styczniu ich dochody z tego tytułu wyniosły 766 mln euro, ale 516 mln, czyli zdecydowaną większość z tego, reinwestowano w Polsce.

W styczniu ujemne było również saldo transferów bieżących, co zdarza się wyjątkowo rzadko. Polska zapłaciła w styczniu 324 mln z tytułu składek i opłat członkowskich w UE, tymczasem napływ środków unijnych do Polski wyniósł zaledwie 66 mln euro (podobna sytuacja wystąpiła w styczniu 2011 r.).

Spośród składowych rachunku bieżącego dodatnie było tylko saldo usług, co jest zasługą głównie polskich firm transportowych świadczących usługi poza granicami kraju. W sumie ujemne saldo obrotów bieżących bilansu płatniczego wyniosło ponad 1,8 mld euro.

Dodatnie, na kwotę 1,5 mld euro, było saldo inwestycji zagranicznych w Polsce, przede wszystkim dzięki zwiększonemu napływowi kapitału na zakup papierów wartościowych emitowanych przez rząd.

Zobacz: Bilans płatniczy w styczniu 2012 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję