Wydarzenia

Informacja o bilansie płatniczym w lutym 2012 r.

Data publikacji strony: 12-04-2012

Dane NBP: Wstępne informacje wskazują, że w lutym deficyt rachunku bieżącego wyniósł blisko 1,6 mld euro i był niższy niż w styczniu br., ale zarazem wyższy niż w lutym 2011. Przesądziło o tym niższe niż przed rokiem saldo transferów z UE.

W lutym 2012 r. polski eksport oszacowano na ponad 11,7 mld euro, to jest o 6,2 proc. więcej niż przed rokiem, a import na prawie 12,6 mld euro (wzrost o 7,0 proc. r/r) – wynika ze wstępnej informacji o bilansie płatniczym, opublikowanej przez NBP 12 kwietnia. Ten wzrost importu był efektem wyższych niż przed rokiem cen ropy. Ujemne saldo obrotów towarowych w wysokości ok. 0,8 mld euro było niemal takie same jak w styczniu br. Również ujemne saldo dochodów, szacowane na blisko 1,2 mld euro było bardzo zbliżone do styczniowego. O ujemnym saldzie decydują tu przede wszystkim dochody osiągane przez zagranicznych inwestorów z ich zaangażowania w podmioty działające w Polsce. W lutym w postaci dywidend pobrali oni 92 mln euro, a 627 mln euro zysków reinwestowali w Polsce.

W lutym dodatnie saldo transferów wyniosło 947 mln euro, ale na skutek innych w tym roku terminów przekazywania środków UE do Polski było o 817 mln euro niższe niż w lutym 2011 r., co przesądziło różnicę sald rachunku bieżącego. Dodatnie było również saldo usług (na kwotę 277 mln euro), co jest zasługą głównie polskich firm transportowych świadczących usługi poza granicami kraju.

Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było ujemne. O wartości inwestycji nierezydentów przesądziła głównie jednostkowa transakcja, wynikająca z zakończenia działalności przez podmiot specjalnego przeznaczenia. Więcej szczegółów znaleźć można w załączonej informacji Departamentu Statystyki.

Zobacz: Bilans płatniczy w lutym 2012 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję