Wydarzenia

Informacja o bilansie płatniczym w marcu 2012 r.

Data publikacji strony: 16-05-2012

Dane NBP: Wstępne dane wskazują że w marcu polski eksport rósł szybciej niż import. Dzięki temu, a także dzięki transferom z UE, łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie.

W marcu 2012 r. polski eksport wyniósł 12,9 mld euro i był wyższy o 5,9 proc. niż rok wcześniej. Import wyniósł 13,3 mld euro i wzrósł o 3,3 proc. – wynika ze wstępnej informacji o bilansie płatniczym, opublikowanej przez NBP 16 maja. O ile eksport utrzymał dynamikę z pierwszych miesięcy tego roku, to dynamika importu zmniejszała się drugi miesiąc z rzędu. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 399 mln euro.

Na nieco wyższym niż przed rokiem poziomie ukształtowało się ujemne saldo dochodów, szacowane na 1,2 mld euro. Za to lepiej wypadły dodatnie salda obrotu usługami (396 mln euro) oraz transferów bieżących (971 mln euro). W rezultacie deficyt rachunku bieżącego wyniósł 228 mln euro, wobec 1,1 mld euro przed rokiem.

Z informacji NBP wynika również, że marzec okazał się dobry dla napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, powiększyło się też dodatnie saldo inwestycji portfelowych. Zanotowano również znaczący przyrost polskich inwestycji za granicą, głównie dzięki ekspansji KGHM w Kanadzie. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było w marcu dodatnie i wyniosło 148 mln euro.

Zobacz: Bilans płatniczy w marcu 2012 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję