Wydarzenia

Informacja o bilansie płatniczym w kwietniu 2012 r.

Data publikacji strony: 15-06-2012

Dane NBP: Wstępne dane wskazują, że w kwietniu polski eksport wzrósł w porównaniu do kwietnia 2011 r. o 0,9 proc., a import był niższy o 3,9 proc. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego po raz kolejny było dodatnie.

Z opublikowanej przez NBP 15 czerwca, wstępnej informacji o bilansie płatniczym Polski w kwietniu 2012 r. wynika, że polski eksport wyniósł ok. 11,6 mld euro i był wyższy o 0,9 proc. niż rok wcześniej. Import wyniósł zaś 12,0 mld euro i był niższy o 3,9 proc., co znacznie zmniejszyło ujemne wciąż saldo obrotów towarowych.

Na nieco niższym niż przed rokiem poziomie ukształtowało się ujemne saldo dochodów. Jak w każdym niemal miesiącu, nadwyżkę odnotowano w wymianie usług (na poziomie 0,5 mld euro) oraz transferów bieżących (ponad 0,5 mln euro). Przy czym dodatnie saldo transferów z Unią Europejską przekroczyło 1,4 mld euro. W rezultacie deficyt rachunku bieżącego bilansu płatniczego wyniósł w kwietniu niespełna 0,6 mld euro, blisko połowy tego, co przed rokiem.

Po raz kolejny łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło blisko 0,5 mld euro.

Zobacz: Bilans płatniczy w kwietniu 2012 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję