Wydarzenia

Informacja o bilansie płatniczym w maju 2012 r.

Data publikacji strony: 13-07-2012

Dane NBP: Wstępne dane wskazują, że w maju zarówno polski eksport, jak i import były minimalnie niższe (o 0,1 proc.) niż rok wcześniej.

W maju 2012 r. eksport wyniósł prawie12,1 mld euro, a import 13 mld euro – wynika ze wstępnej informacji o bilansie płatniczym opublikowanej przez NBP 13 lipca. W porównaniu do danych sprzed roku, wartość eksportu zmniejszyła się o 16 mln euro, a importu o 15 mln euro. Ujemnemu saldu obrotów towarowych w wysokości ok. 0,9 mld euro towarzyszyło również ujemne saldo dochodów, szacowane na 1,4 mld euro. O takim wyniku zdecydowały przede wszystkim dochody osiągane przez zagranicznych inwestorów z ich zaangażowania w krajowe podmioty. W maju wyniosły one 1,1 mld euro, z tego 207 mln euro reinwestowano w Polsce.

W maju dodatnie było saldo transferów bieżących wyniosło 1,2 mld euro. W porównaniu do poprzedniego roku nastąpił spadek przychodów o 301 mln euro (niższy napływ środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz wzrost rozchodów o 77 mln euro (wyższa składka zapłacona do budżetu UE).

Spośród składowych rachunku bieżącego bilansu dodatnie było też saldo usług, co jest zasługą głównie polskich firm transportowych świadczących usługi poza granicami kraju.

W sumie ujemne saldo obrotów bieżących bilansu wyniosło ponad 0,8 mld euro.

Dodatnie, na kwotę 0,4 mld euro, było saldo inwestycji zagranicznych w Polsce, przede wszystkim dzięki zwiększonemu napływowi inwestycji portfelowych (w maju wyniosły one 1,9 mld euro).

Zobacz: Bilans płatniczy w maju 2012 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję