Wydarzenia

Wzrosły dochody i spożycie gospodarstw domowych

Data publikacji strony: 24-02-2012

Raport NBP: W końcu III kwartału 2011 r. aktywa gospodarstw domowych przekraczały 1,22 biliona złotych, a ich zobowiązania 554 mld zł.

Narodowy Bank Polski opublikował 24 lutego opracowanie „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2011 r.” Jest to pierwsza publikacja z badań, które odtąd będą prezentowane co kwartał i przedstawiać mają całościową analizę decyzji finansowych podejmowanych w sektorze gospodarstw domowych.

Jak wynika z opracowania, w III kw. 2011 r. spożycie indywidualne wzrosło w ujęciu rocznym realnie o 3 proc., a dynamika dochodów do dyspozycji brutto ukształtowała się realnie na poziomie o 1,6 proc. wyższym (rok do roku). Kontynuowany był trend spadkowy stopy oszczędzania gospodarstw domowych.

Aktywa finansowe gospodarstw domowych powiększyły się w tym okresie w relacji rok do roku, ale obniżyły w stosunku do poprzedzającego kwartału. Nastąpił odpływ środków z akcji i funduszy inwestycyjnych. Łączne aktywa gospodarstw domowych przekroczyły na koniec III kwartału kwotę 1,22 biliona złotych. Jednocześnie zobowiązania finansowe gospodarstw domowych powiększyły się o 14,6 mld zł, do kwoty 554,3 mld zł.

Zobacz opracowanie: „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2011 r.”

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję