Wydarzenia

Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych z I kw. 2012

Data publikacji strony: 23-08-2012

Analiza NBP: Osłabła dynamika dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe. W konsekwencji coraz wolniej rosło spożycie prywatne, a stopa oszczędzania była w I kwartale br. ujemna.

Narodowy Bank Polski opublikował 23 sierpnia br. kolejną, cokwartalną analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych, tym razem z danymi za I kw. 2012 r.

W tym okresie realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych spadły o 1,9 proc. r/r, wobec wzrostu o 2,4 proc. w poprzednim kwartale. Jednak po uwzględnieniu wahań sezonowych, dynamika dochodów do dyspozycji brutto ukształtowała się nieznacznie powyżej zera (0,3 proc. r/r).

Spożycie prywatne w I kw. 2012 r. wzrosło realnie o 1,8 proc. r/r, najwolniej od II kwartału 2010 r. Od II kw. 2011 r. dynamika spożycia prywatnego słabnie. Poprawa tempa wzrostu spożycia prywatnego w najbliższym kwartale wydaje się analitykom NBP mało prawdopodobna ze względu na wysoką niepewność konsumentów oraz słabnącą dynamikę sprzedaży detalicznej.

Stopa oszczędzania w I kw. 2012 r. po korekcie sezonowej wyniosła -0,1 proc. Ujemny trend stopy oszczędzania widoczny jest od początku 2010 r. Wpływ na to mają zarówno znaczne wahania wartości udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych, jak i wyraźny spadek dobrowolnych oszczędności gospodarstw domowych. Utrzymywanie się niskiej stopy oszczędzania w połączeniu z wyższym poziomem stopy inwestowania (wzrost w I kw. o 7,2 proc., po korekcie sezonowej) pogłębiało zadłużenie netto sektora gospodarstw domowych wobec innych sektorów gospodarki.

Gospodarstwa domowe w I kw. 2012 r. zwiększyły swoje aktywa finansowe o 28,7 mld zł. Wartość zaangażowania w akcje, udziały kapitałowe i fundusze inwestycyjne zwiększyła się o 12,5 mld zł, a depozytów bankowych o 11,3 mld zł.

Zobowiązania finansowe gospodarstw domowych zwiększyły w I kw. 2012 r. o 8,4 mld zł, nieco mniej niż w kwartale poprzedzającym.

Analitycy NBP przewidują, że w II kw. br. należy liczyć się z jeszcze niższym przyrostem depozytów bankowych i aktywów lokowanych poza bankami. Przewidywany jest umiarkowany przyrost zadłużenia, aczkolwiek poniżej obserwowanego w 2011 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję