Wydarzenia

Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych

Data publikacji strony: 29-05-2012

Analiza NBP: W IV kw. 2011 roku utrzymał się niski wzrost realnych dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych, przy słabnącej dynamice realnego spożycia prywatnego.

Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego opublikował 29 maja b.r. kolejne cykliczne opracowanie pt. „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kwartale 2011 r.”

Szacuje się, że w IV kw. 2011 r. realne dochody do dyspozycji brutto wzrosły o 0,5% r/r, po wzroście o 1,4% r/r w poprzednim kwartale. W tym samym czasie, spożycie prywatne wzrosło realnie o 2,0% r/r, wolniej niż w poprzednim kwartale. Nieznaczne ożywienie się dynamiki dochodów do dyspozycji brutto w drugim półroczu 2011 r. oraz stabilny wzrost sprzedaży detalicznej w I kw. 2012 r. przemawiają za utrzymaniem się tempa wzrostu spożycia w najbliższym kwartale.

Stopa oszczędzania w IV kw. 2011 r., po redukcji wahań sezonowych, wyniosła 2,6 proc. Gospodarstwa domowe w IV kw. 2011 r. zwiększyły swoje aktywa finansowe o 23,8 mld zł. Największą część aktywów gospodarstwa domowe ulokowały w depozytach bankowych, natomiast w dalszym ciągu pomniejszały one swoje zaangażowanie w akcje i fundusze inwestycyjne. W I kw. 2012 r. można oczekiwać pewnego spowolnienia przyrostu aktywów finansowych.

Osłabieniu uległo tempo zaciągania nowych zobowiązań finansowych, które w IV kw. 2011 r. powiększyły się o 7,2 mld zł, to jest dwukrotnie mniej niż w poprzednim kwartale. Można spodziewać się istotnego obniżenia zadłużenia gospodarstw domowych, zwłaszcza w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych.

Zobacz opracowanie: „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kwartale 2011 r.”

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję