Komunikaty

Komunikat z czwartego spotkania Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego w dniu 13 marca 2012 r.

Data publikacji: 13-03-2012

W dniu 13 marca 2012 r. odbyło się czwarte i zarazem ostatnie spotkanie Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego.

Spotkaniu Zespołu przewodniczył Adam Tochmański, Przewodniczący Zespołu, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

Podczas spotkania:

  • Narodowy Bank Polski przedstawił projekt raportu końcowego z prac Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange wraz z załączonym projektem „Programu redukcji opłat kartowych w Polsce”. Zasadniczym elementem Programu jest stopniowe obniżanie stawek opłaty interchange w Polsce w celu osiągnięcia poziomu średniego krajowych opłat w Unii Europejskiej w 2017 r.
  • odbyła się dyskusja na temat przedstawionego materiału, podczas której większość osób uczestniczących w dyskusji kierunkowo zaakceptowała główne elementy raportu,
  • Członkowie Zespołu zostali poproszeni o przedstawienie najpóźniej do dnia 16 marca 2012 r. swojego stanowiska wobec zaprezentowanej przez NBP wersji raportu końcowego z prac Zespołu, tj. zgłoszenia akceptacji lub uwag,
  • Członkowie Zespołu upoważnili Przewodniczącego Zespołu do ustalenia ostatecznej wersji raportu po uwzględnieniu ewentualnych uwag, zgłoszonych przez Członków Zespołu, w terminie do dnia 22 marca 2012 r., po którym Członkowie Zespołu mogliby zgłosić albo bezwarunkową akceptację, albo zdanie odrębne do dnia 23 marca 2012 r.
  • Członkowie Zespołu upoważnili Przewodniczącego Zespołu do przedstawienia raportu Radzie ds. Systemu Płatniczego na jej posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r.,
  • Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange uznał swój mandat za wypełniony i zgłosi wniosek do Rady ds. Systemu Płatniczego o rozwiązanie Zespołu z dniem przyjęcia przez Radę niniejszego raportu.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję