Wydarzenia

Informacja o stanie gospodarki światowej

Data publikacji strony: 15-10-2012

Raport NBP: Instytut Ekonomiczny opublikował 15 października br. cokwartalny przegląd bieżącej i oczekiwanej sytuacji w głównych gospodarkach rozwiniętych i najważniejszych gospodarkach wschodzących oraz na globalnych rynkach surowcowych i finansowych.

Autorzy analizy wskazują m.in., że słabnący popyt wewnętrzny charakteryzuje obecnie zarówno gospodarkę Stanów Zjednoczonych, jak i Niemiec. Równocześnie widoczne jest pogłębianie się recesji w południowych krajach strefy euro oraz dalsze spowalnianie aktywności gospodarczej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w wyniku zaostrzającego się kryzysu w strefie euro. Inne rynki wschodzące, tj. kraje grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) również doświadczają pogarszającej się koniunktury. Autorzy raportu wskazują również, że ponowny wzrost cen na światowych rynkach surowcowych w III kw. 2012 r. pozostawał pod wpływem silnych zakłóceń podaży, ale również działań wspierających koniunkturę międzynarodową. Wśród najważniejszych programów wspierania gospodarki światowej autorzy wskazują przede wszystkim na nowe programy luzowania ilościowego wprowadzone w III kw. 2012 r. przez Bank Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych oraz Europejski Bank Centralny.

Zobacz pełną informację: Koniunktura międzynarodowa, wrzesień 2012


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję