Wydarzenia

Przedsiębiorstwa nadal w dobrej kondycji

Data publikacji strony: 12-07-2012

Raport NBP: Kondycja przedsiębiorstw pozostaje dobra, choć przewidywania na kolejny kwartał zwłaszcza dotyczące popytu, wyraźnie się pogorszyły. Ankietowani menedżerowie spodziewają się stopniowego obniżenia dynamiki wzrostu koniunktury gospodarczej kraju. Gorsze nastroje przedsiębiorców przełożyły się na spadek aktywności inwestycyjnej oraz ograniczenie planów zwiększania zatrudnienia – stwierdzają autorzy raportu NBP.

Narodowy Bank Polski opublikował 12 lipca cokwartalną „Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na III kw. 2012”, opracowaną na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 1185 przedsiębiorstw. Wyniki badań wykazują niewielki spadek wykorzystania mocy produkcyjnych, wzrost bariery popytowej oraz nasilenie się – szczególnie w handlu – zjawiska nadmiernych zapasów.

Przedsiębiorcy prezentują mniej optymistyczne oczekiwania na przyszłość - spodziewają się dalszego pogorszenia perspektyw zbytu, spadł optymizm dotyczący popytu, nowych zamówień oraz produkcji. Trend ten nie występuje jedynie w przypadku prognoz eksportu.

Firmy eksportujące towary za granicę bardziej optymistycznie oceniają swoją kondycję. Ta poprawa wynika m.in. z deprecjacji złotego obserwowanej w II kwartale, dzięki której eksporterom udało się osiągnąć wyższą opłacalność sprzedaży zagranicznej oraz wyższe marże. Marże w sprzedaży krajowej nadal wykazują tendencję spadkową, zwłaszcza w przypadku firm budowlanych. Sytuacja w tym sektorze, jak wskazują wyniki badania NBP, uległa pogorszeniu. Branża budowlana zaczęła się kurczyć w 2011 r., po sześciu latach znaczącego wzrostu liczby firm działających w tej gałęzi gospodarki.

Słabnące perspektywy zbytu negatywnie wpływają na zwiększanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach. W ślad za gorszymi perspektywami zatrudnienia maleje odsetek firm planujących podniesienie płac. Plany znaczącej redukcji zatrudnienia deklarują jedynie przedsiębiorstwa budowlane, w przypadku pozostałych firm można oczekiwać jedynie niewielkich zmian.

Po zakończeniu mistrzostw Euro 2012 spada optymizm prognoz popytu, co negatywnie odbija się na aktywności inwestycyjnej. Zarówno przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz jak i grupa dużych przedsiębiorstw (z wyjątkiem największych jednostek) deklarują zmniejszenie nakładów na inwestycje, co uzasadniane jest zagrożeniem pogorszenia koniunktury i związaną z tym niepewną sytuacją potencjalnych inwestorów.

Więcej w raporcie: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na III kw. 2012”


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję