Wydarzenia

Badanie koniunktury w sektorze przedsiębiorstw

Data publikacji strony: 17-10-2012

Raport NBP: Cokwartalna analiza Instytutu Ekonomicznego NBP wskazuje, że bieżąca kondycja przedsiębiorstw utrzymuje się na dobrym poziomie, ale prognozy menedżerów firm są coraz bardziej pesymistyczne.

Narodowy Bank Polski opublikował 17 października br. cokwartalną „Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na IV kw. 2012”. Opracowanie bazuje głównie na badaniu przeprowadzonym we wrześniu wśród 1316 firm reprezentujących niemal wszystkie sekcje PKD. Wynika z niego, że w III kwartale br. kondycja przedsiębiorstw pozostawała na zbliżonym poziomie do obserwowanej na przestrzeni ostatnich trzech lat. Utrzymaniu się dobrych ocen sytuacji bieżącej sprzyjała niewielka poprawa zdolności do regulowania zobowiązań. Jednocześnie kolejny kwartał z rzędu pogłębił się pesymizm oczekiwań i krótkoterminowych prognoz, w tym zwłaszcza w obszarze popytu na oferowane produkty i usługi. W rezultacie kolejny kwartał z rzędu przedsiębiorstwa ograniczały swoje plany rozwojowe.

Odsetek przedsiębiorstw planujących ograniczyć produkcję był tylko nieznanie niższy niż udział firm zamierzających ją zwiększyć (o 5 pp.). Oczekiwany spadek popytu skłaniać może przedsiębiorstwa do ostrożności w polityce zatrudnienia. W IV kw. nieco więcej firm (16 proc.) planuje zwalniać pracowników niż zwiększać ich liczbę (9 proc.). Utrzymywanie się niepewności i pesymizmu prognoz, nawet przy niezmieniającej się sytuacji bieżącej firm, może mieć wyraźnie negatywny wpływ na rynek pracy. To z kolei znajduje odzwierciedlenie w polityce płacowej. W IV kw. odsetek firm zwiększających wynagrodzenia będzie podobnie jak kwartał wcześniej relatywnie niski, a wysokość planowanych podwyżek umiarkowana.

Zgodnie z zapowiedziami w IV kw. aktywność inwestycyjna sektora przedsiębiorstw utrzyma się na niskim poziomie. Inwestycje nie powinny obniżyć się w energetyce oraz w sektorze publicznym. W opinii przedsiębiorstw w III kw. pogorszył się dostęp do kredytu bankowego. Odsetek odmów zwiększył się w ciągu ostatnich trzech miesięcy z ok 14,4 proc. do 19,2 proc. Problemy z otrzymaniem finansowania bankowego zwiększyły się zwłaszcza w budownictwie, gdzie odsetek firm starających się o kredyt był znacząco wyższy niż w innych klasach (wyniósł 35 proc.), a odsetek odmów objął aż 43 proc. wnioskujących.

Więcej w raporcie: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na IV kw. 2012”


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję