Wydarzenia

Ankieta o polityce kredytowej banków

Data publikacji strony: 15-02-2012

Raport NBP: W końcu 2011 r. banki zaostrzały politykę kredytową wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz w segmencie kredytów mieszkaniowych.

Informację z kolejnego, cokwartalnego badania pod tytułem „Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”, NBP opublikował 15 lutego. Materiał omawia sytuację na rynku kredytowym w IV kwartale 2011 r. i przewidywania dotyczące zmian polityki kredytowej banków w I kwartale 2012 r. Opinie zebrano na przełomie grudnia i stycznia z 29 banków, których udział w portfelu kredytowym sektora bankowego wynosił 82 proc.

NBP pyta w ankiecie, czy i w jakim stopniu banki zmieniają kryteria udzielania kredytów (kryteria określają minimalne standardy zdolności kredytowej) oraz warunki, na jakich pożyczają pieniądze (w tym wysokość pobieranych marż).

Z najnowszego badania wynika, że w IV kwartale 2011 r. banki zaostrzały politykę kredytową wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz w segmencie kredytów mieszkaniowych. Po raz pierwszy od kilku kwartałów zaostrzeniu polityki kredytowej towarzyszyło podwyższenie marż. W przypadku kredytów mieszkaniowych banki zaostrzyły także pozostałe warunki przyznawania kredytów, szczególnie w zakresie wymaganego udziału własnego i wymaganych zabezpieczeń. Nieznaczne złagodzenie polityki kredytowej dotyczyło kredytów konsumpcyjnych

Odpowiadając na pytanie o przewidywania odnośnie ich polityki kredytowej w I kwartale 2012 r., większość banków zadeklarowała zaostrzenie we wszystkich kategoriach kredytów, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie większość banków przewiduje obniżenie się popytu na kredyty mieszkaniowe. Oczekiwania odnośnie obniżonego popytu dotyczą również kredytów konsumpcyjnych, zaś w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw banki nie przewidują istotnych zmian.

  ”Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, I kwartał 2012”.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję