Wydarzenia

Dalsze zaostrzenie polityki kredytowej banków

Data publikacji strony: 16-05-2012

Raport NBP: Banki podniosły wymagania wobec kredytobiorców i zamierzają nadal zaostrzać politykę kredytową, mimo, że spodziewają się dalszego spadku popytu na kredyty.

NBP opublikował 16 maja informację z kolejnego, cokwartalnego badania pod tytułem „Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Materiał omawia sytuację na rynku kredytowym w I kwartale 2012 r. i przewidywania dotyczące zmian polityki kredytowej banków i popytu na kredyty w II kwartale. Opinie zebrano na przełomie marca i kwietnia z 29 banków, które posiadają 83 proc. udziału w rynku kredytowym.

NBP pyta w ankiecie, czy i w jakim stopniu banki zmieniają kryteria udzielania kredytów (kryteria określają minimalne standardy zdolności kredytowej klienta) oraz warunki, na jakich pożyczają pieniądze (w tym wysokość pobieranych marż).

Z najnowszego badania wynika, że w I kwartale 2012 r. banki zaostrzyły politykę kredytową wobec wszystkich grup kredytobiorców, najsilniej w segmencie kredytów mieszkaniowych i kredytów długoterminowych dla dużych firm. Towarzyszyło temu podniesienie marż, zwłaszcza od kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie banki odczuły spadek popytu na kredyty, szczególnie w segmencie kredytów dla gospodarstw domowych. Oceny popytu były jednak bardzo zróżnicowane – około jedna czwarta ogółu ankietowanych banków odnotowała wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne.

Banki spodziewają się, że w II kwartale popyt na kredyt ze strony większości ich klientów nadal będzie słabł, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich firm. Mimo to zakładają kontynuację zaostrzania polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku kredytowego.

  ”Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, II kwartał 2012”.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję