Wydarzenia

Maleje odsetek banków zaostrzających politykę kredytową

Data publikacji strony: 06-08-2012

Raport NBP: W ostatnich miesiącach banki zaczęły przychylniej traktować wnioski kredytowe przedsiębiorców. Oczekują, że w III kwartale br. wzrośnie popyt na wszystkie rodzaje kredytów.

Narodowy Bank Polski opublikował 6 sierpnia cokwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Omawia ona zmiany polityki kredytowej banków i popytu na kredyty w II kwartale 2012 r. oraz przewidywania banków na III kwartał. Badanie ankietowe przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca wśród 29 banków, których łączny udział w portfelu należności od sektora wynosił 83 proc.

Ankietowane banki odpowiadają na pytania, czy i w jakim stopniu zmieniają kryteria udzielania kredytów (minimalne standardy zdolności kredytowej klienta) oraz warunki, na jakich pożyczają pieniądze (w tym wysokość pobieranych marż).

W II kwartale 2012 r. zmniejszył się odsetek banków deklarujących zaostrzenie kryteriów kredytowych. Banki obniżyły marże pobierane od kredytów dla przedsiębiorstw i złagodziły kryteria przyznawania kredytów krótkoterminowych w tym segmencie. Jednocześnie odnotowały wzrost popytu na kredyty korporacyjne, zwłaszcza długoterminowe.

Banki deklarują, że w III kwartale br. będą nadal łagodzić politykę w segmencie kredytów krótkoterminowych i oczekują dalszego wzrostu popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw.

W dalszym ciągu banki zaostrzały kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych, jednak odsetek tego typu odpowiedzi zmalał w porównaniu z poprzednim kwartałem. W zakresie warunków kredytowych, z jednej strony banki zwiększyły wartość wkładu własnego i wymaganego zabezpieczenia, z drugiej zaś obniżały marże. Na III kwartał zapowiadają nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej, któremu towarzyszyć będzie wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe.

Odpowiedzi odnośnie polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych były bardzo zróżnicowane – w ujęciu netto brak jest istotnej zmiany kryteriów kredytowych w II kwartale.

Jednocześnie banki zwiększyły maksymalną kwotę udzielanych kredytów konsumpcyjnych. W III kwartale oczekiwane jest nieznaczne złagodzenie polityki kredytowej i silny wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.

Niektóre z ankietowanych banków stwierdziły, że na łagodzenie polityki kredytowej wpływ miał przede wszystkim wzrost presji konkurencyjnej, a w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw po raz pierwszy od roku banki wskazały na przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej.

  ”Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, III kwartał 2012”.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję