Wydarzenia

Banki zaostrzyły politykę kredytową

Data publikacji strony: 05-11-2012

Raport NBP: Pogarszające się perspektywy gospodarki skłoniły banki do zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach – wynika z cokwartalnego badania ankietowego Departamentu Systemu Finansowego NBP.

Opublikowana przez NBP 5 listopada br. cokwartalna informacja z cyklu „Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” omawia zmiany polityki kredytowej banków i popytu na kredyty w III kwartale br. oraz przewidywania banków na IV kwartał br. Ankietę przeprowadzono na przełomie września i października 2012 r. wśród 29 banków, których łączny udział w portfelu kredytowym wynosił 82 proc.

W zakresie kredytów dla przedsiębiorstw w III kwartale 2012 r. nastąpiło zaostrzenie polityki kredytowej, zwłaszcza wobec małych i średnich firm. Zaostrzono wszystkie warunki na jakich udzielane były kredyty, przede wszystkim w zakresie wysokości marż oraz wymaganych zabezpieczeń. Banki tłumaczyły zmiany polityki kredytowej podwyższonym ryzykiem przyszłej sytuacji gospodarczej i wzrostem ryzyka poszczególnych branż. Jednocześnie ankietowane banki nie odnotowały istotnych zmian popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw. Banki oczekują, że w IV kwartale 2012 nastąpi dalsze, nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej w tym segmencie oraz nieznaczny wzrost popytu na kredyty długoterminowe ze strony dużych przedsiębiorstw.

Zaostrzeniu uległy również kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Banki dokonały dodatkowo podwyżek marż pobieranych od tego rodzaju kredytów oraz zwiększyły wymagania w zakresie wkładu własnego. W IV kwartale 2012 r. oczekiwane jest dalsze zaostrzenie polityki kredytowej, przy jednoczesnym wzroście popytu na kredyty mieszkaniowe.

W ujęciu netto kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych zostały nieznacznie zaostrzone, choć większość banków deklarowała brak zmian polityki kredytowej w tym segmencie. Warunki kredytowe również nie uległy istotnym zmianom. W nadchodzącym kwartale banki przewidują nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej i wzrost popytu na tego rodzaju kredyty.

  ”Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, IV kwartał 2012”.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję