Wydarzenia

Mniejsze zadłużenie gospodarstw domowych

Data publikacji strony: 14-02-2012

Dane NBP: W styczniu obniżyły się depozyty bankowe firm, wzrosły zaś kredyty dla nich. Odwrotnie było w przypadku gospodarstw domowych.

Narodowy Bank Polski opublikował 14 lutego wstępną informację o podaży pieniądza w styczniu. Wskazuje ona, że wartość M3 obniżyła się w porównaniu z końcem grudnia, co nie jest niespodzianką, bo podobne spadki miały miejsce w analogicznych miesiącach w poprzednich latach. Nastąpił znaczący, bo o 14,3 mld zł, spadek depozytów przedsiębiorstw, spowodowany m.in. odtworzeniem sald na kontach rozrachunkowych po rozpoczęciu nowego roku bilansowego oraz wypłatami premii i nagród.

O 8,2 mld zł wzrosły w styczniu depozyty gospodarstw domowych i w końcu miesiąca wynosiły 486,3 mld zł. Rosły też depozyty niemonetarnych instytucji finansowych – zwłaszcza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych – które trzymały w bankach 42 mld zł.

Pewną niespodzianką jest spadek zadłużenia gospodarstw domowych w bankach. W porównaniu z końcem grudnia wartość kredytów dla osób prywatnych obniżyła się nominalnie o 8,3 mld zł, a uwzględniając różnice kursowe o 0,6 mld zł. Dotychczas – jak zauważają analitycy NBP – spadki kredytu dla gospodarstw domowych zdarzały się bardzo rzadko.

Nadal w dobrym tempie rosły kredyty dla przedsiębiorstw. W styczniu zwiększyły się – przy uwzględnieniu różnic kursowych – o 2,4 proc., a roczna ich dynamika wynosi teraz 17,4 proc.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza I 2012


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję