Komunikaty

Porozumienie w sprawie współpracy w ramach instytucji Bretton Woods

Data publikacji: 24-04-2012

Narodowy Bank Polski zawiadamia, że 20 kwietnia 2012 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy stroną szwajcarską oraz polską reprezentowaną przez Ministra Finansów i Prezesa NBP w sprawie nowych zasad współpracy i przewodnictwa w konstytuancie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Grupie Banku Światowego.

Istotna część porozumienia dotyczy wprowadzenia zasady rotacji na stanowisku Dyrektora Wykonawczego konstytuanty MFW na równych prawach, wymiennie co dwa lata, a także - w przyszłości - na stanowisku Dyrektora Wykonawczego konstytuanty Banku Światowego.

Porozumienie jest częścią zmian w instytucjach Bretton Woods, oddających ewolucję w gospodarce światowej, polegającej przede wszystkim na rosnącej roli państw rozwijających się i gospodarek wschodzących.

Zmiany w konstytuancie MFW wejdą w życie po zaakceptowaniu przez członków MFW reformy zarządzania Funduszem – zgodnie z rezolucją Rady Gubernatorów Funduszu nr 66-2, przewidującej także wzrost kwoty członkowskiej, a zatem i siły głosu Polski.

Porozumienie jest wyrazem rosnącej roli naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Obecnie w obydwu instytucjach Szwajcarii przypada stałe stanowisko Dyrektora Wykonawczego, a Polsce - Zastępcy Dyrektora.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję