Komunikaty

Komunikat prasowy w sprawie porozumienia NBP i BFG

Data publikacji strony: 19-07-2012

W czwartek, 19 lipca 2012 r., pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym zostało zawarte Porozumienie w sprawie ustalenia ramowych warunków, na jakich Narodowy Bank Polski będzie udzielał Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu kredytów krótkoterminowych na wypłatę środków gwarantowanych. Ustawy o BFG i o NBP umożliwiają zaciąganie przez fundusz w banku centralnym kredytu krótkoterminowego.

Obecnie nie występuje zagrożenie dla stabilności krajowego systemu finansowego, a zasoby finansowe Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sytuują go w gronie najlepiej skapitalizowanych instytucji gwarantowania depozytów w Europie. Podpisanie Porozumienia nie stanowi wystąpienia BFG o udzielenie kredytu krótkoterminowego przez NBP, a jego celem jest stworzenie instytucjonalnych ram, które w przypadku opisanym w ustawie o BFG, usprawnią uzyskanie kredytu krótkoterminowego z NBP. Porozumienie wpisuje się w działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego i jest elementem dodatkowo wzmacniającym sieć bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce.

Polski parlament wypełniając postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty, dokonał w grudniu 2010 r. istotnych zmian w ustawie o BFG. Zmiany te dotyczyły między innymi podwyższenia sumy gwarantowanej do równowartości w złotych 100.000 EUR, zniesienia udziału własnego deponenta, a także, co ma szczególne znaczenie, skrócenia do 20 dni roboczych terminu wypłaty przez BFG środków gwarantowanych, w przypadku spełnienia warunku gwarancji.

Środki BFG na uregulowanie roszczeń deponentów pochodzą m.in. z kwot przekazanych z funduszy ochrony środków gwarantowanych przez podmioty objęte systemem gwarantowania oraz obowiązkowych opłat rocznych wnoszonych do Funduszu przez te podmioty, dochodów z oprocentowania pożyczek udzielanych przez Fundusz oraz dochodów z oprocentowania papierów wartościowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję