Wydarzenia

Analiza gospodarek naszej części Europy

Data publikacji strony: 25-01-2012

Raport NBP: Instytut Ekonomiczny przygotował kolejną „Analizę sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”.

Zespół ekonomistów NBP monitoruje gospodarki 10 nowych krajów członkowskich UE i dwa razy do roku publikuje analizę zjawisk i tendencji występujących w tych gospodarkach.

Z najnowszego opracowania, opublikowanego 25 stycznia wynika, że intensyfikacja kryzysu w strefie euro, jaką można było zaobserwować w II półroczu 2011 r. miała duży wpływ na sytuacje gospodarczą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zmniejszający się popyt ze strony strefy euro wyhamował tempo ożywienia gospodarczego w naszym regionie, które bazowało przede wszystkim na szybko rosnącym eksporcie. Jednocześnie konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2011 r. nadal pozostawała słaba (z wyjątkiem krajów bałtyckich, które odrabiały wysokie jej spadki w poprzednich latach), co wynikało z trwającego procesu konsolidacji finansów publicznych, stagnacji na rynku kredytów bankowych, a także utrzymującej się wysokiej stopy bezrobocia.

Oczekiwane dalsze spowolnienie gospodarcze w strefie euro, przy utrzymującej się słabości popytu krajowego wpłynie również na tempo wzrostu w 2012 r., które znacząco obniży się we wszystkich krajach regionu. Prognozy tempa wzrostu gospodarczego na 2012 r. były znacząco obniżane w ostatnich miesiącach, w porównywalnej skali dla strefy euro i krajów naszego regionu.

Zawirowania na europejskich rynkach finansowych przeniosły się także na rynki aktywów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w II połowie 2011 r. Waluty krajów regionu wyraźnie się osłabiły, wzrosły rentowności obligacji, a także obserwowano duże spadki głównych indeksów giełdowych w regionie.

Zobacz pełną „Analizę sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, styczeń 2012

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję