Wydarzenia

Analiza sytuacji gospodarczej naszej części Europy

Data publikacji strony: 12-07-2012

Raport NBP: Prognozowana recesja w strefie euro prawdopodobnie pociągnie za sobą spowolnienie gospodarek regionu Europy Środkowej i Wschodniej w 2012 r. – wynika z najnowszej „Analizy sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”.

Raport „Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” publikowany jest dwa razy w roku przez ekonomistów Instytutu Ekonomicznego NBP. Eksperci monitorują gospodarki 10 nowych krajów członkowskich UE i przedstawiają analizę zjawisk i tendencji występujących w tych gospodarkach.

W najnowszym opracowaniu, opublikowanym 12 lipca, zwracają uwagę, że pogorszenie się od połowy 2011 r. zewnętrznych uwarunkowań dla gospodarek regionu, jest przede wszystkim wynikiem pogłębiającego się kryzysu strefy euro, dotykającego zarówno gospodarki realnej (roczna dynamika PKB w strefie euro w I kw. 2012 r. spadła do -0,1 proc.), jak i sektora finansowego, zwłaszcza banków. Oba te czynniki miały duży wpływ na obniżenie wskaźników wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich kwartałach.

Jak wyjaśniają ekonomiści, spowolnienie gospodarcze to wynik słabnącego popytu zewnętrznego i utrzymującego się wciąż na niskim poziomie popytu wewnętrznego. Eksport, który napędzał wzrost PKB w regionie w poprzednich dwóch latach, w I kw. 2012 r. wyraźnie spowolnił, co skutkowało obniżeniem wkładu eksportu netto do wzrostu gospodarczego. Niższy popyt eksportowy można było zauważyć we wszystkich krajach regionu, jednak w największym stopniu eksport obniżył się w Bułgarii, co było wynikiem sąsiedztwa i bliskich relacji handlowych z krajami peryferyjnymi strefy euro, zwłaszcza Grecją. Relatywnie wolniej na spadek popytu ze strony strefy euro zareagował eksport w Czechach i na Słowacji.

Kryzys w strefie euro w dalszym ciągu zwiększał niestabilność na światowych rynkach finansowych. Zawirowania na europejskich rynkach finansowych w maju 2012 r., wywołane rozwiązaniem parlamentu i ogłoszeniem nowych wyborów w Grecji ponownie potwierdziły dużą wrażliwość cen aktywów finansowych krajów regionu na zmiany w poziomie globalnej awersji do ryzyka. Podobnie jak miało to miejsce w II połowie 2011 r., stosunkowo najmniejszą zmiennością charakteryzowały się ceny czeskich aktywów, które inwestorzy wciąż uważają za „bezpieczną przystań”. Z kolei aktywa węgierskie, również ze względu na wewnętrzne problemy gospodarczo-polityczne, ucierpiały w największym stopniu.

Prognozowana recesja w strefie euro prawdopodobnie pociągnie za sobą wyraźne spowolnienie gospodarek regionu w 2012 r. Słabnący popyt zewnętrzny doprowadzi bowiem do dalszego spadku dynamiki eksportu, który w latach 2010-2011 był podstawowym czynnikiem wspomagającym wychodzenie z kryzysu. Jednocześnie trwająca w większości krajów konsolidacja fiskalna, oczekiwana stagnacja na rynku pracy, a także dalsze ograniczenie finansowania zagranicznego sektora bankowego nie zwiastują ożywienia popytu krajowego, który mógłby zrekompensować słabszy eksport.

Zobacz pełną „Analizę sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, lipiec 2012

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję