Wydarzenia

Obrót bezgotówkowy powinien rosnąć szybciej

Data publikacji strony: 21-02-2012

Raport NBP: Prognozy wskazują, że pod względem liczby transakcji kartami płatniczymi Polska nadal będzie dużo poniżej średniej dla UE.

Narodowy Bank Polski opublikował 21 lutego 2012 r. „Prognozę wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata 2011–2016”. Autorami zleconego przez NBP opracowania są Mariusz Kozakiewicz i Marek Kwas ze Szkoły Głównej Handlowej. Przedstawiają oni wypracowane z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych prognozy zmian 35 wskaźników obrotu bezgotówkowego dla Polski oraz dla Unii Europejskiej na lata 2011–2016. Prognozy te powstały w oparciu o dotychczasowe trendy zmian tych wskaźników, w większości przypadków w okresie 2003-2011.

Prognoza przewiduje dość znaczący wzrost liczby rachunków bankowych w Polsce – z ok. 35 mln na koniec 2010 roku do ok. 57 mln na koniec 2016 roku. W ślad za tym przybywać będzie kart płatniczych. Łączna liczba kart wydanych w Polsce osiągnie na koniec 2016 roku 44 mln sztuk wobec ok. 32 mln będących w użyciu w końcu 2010 roku.

Jeśli chodzi o liczbę rachunków bankowych i kart przypadających na jednego mieszkańca będziemy tak jak dotąd dość skutecznie gonić średnią unijną, zmniejszając dzielącą nas od partnerów lukę w tej dziedzinie. W niektórych obszarach obrotu bezgotówkowego już tę średnią unijną dogoniliśmy – na przykład pod względem liczby zlecanych bankom poleceń przelewu.

Zarazem jednak prognoza wskazuje, że nadal będziemy znacznie odstawać od średniej unijnej pod względem liczby akceptujących karty płatnicze terminali POS i liczby transakcji kartami. Dziś na milion Polaków przypada ok. 6,5 tys. terminali POS, a na milion Europejczyków aż 17,5 tys. W końcu 2016 roku ma być odpowiednio 9,9 oraz 21,8 tys. Z kolei liczba transakcji kartami w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce ma zwiększyć się z 21,5 obecnie do 48,5 w 2016 roku, a w UE z 67,5 do 96,4.

Przypomnijmy, że w końcu stycznia NBP opublikował raport na temat opłat interchange, pobieranych przez banki od akceptantów kart. Raport wskazywał, że te opłaty są w Polsce zdecydowanie za wysokie i przez to zniechęcają właścicieli punktów handlowych i usługowych do akceptowania kart i tym samym hamują rozwój obrotu bezgotówkowego.

Zobacz raporty:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję