Wydarzenia

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw w I kw. 2012 r.

Data publikacji strony: 21-06-2012

Raport NBP: Najnowsze, cokwartalne opracowanie Instytutu Ekonomicznego NBP wskazuje, że w pierwszych miesiącach tego roku sytuacja polskich przedsiębiorstw pozostawała dobra, ale ich zyski rosły wolniej niż rok wcześniej.

Informację o „Sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w I kw. 2012 r.” NBP opublikował 21 czerwca. Do pozytywnych zjawisk w tym okresie autorzy analizy zaliczyli m.in. utrzymanie dodatniej dynamiki wyniku finansowego sektora, wzrost odsetka firm rentownych oraz dwucyfrowy wzrost nakładów na środki trwałe. Z kolei zjawiska niekorzystne to wyraźny spadek dynamiki eksportu, wciąż wysokie tempo wzrostu kosztów surowców oraz towarów i związany z tym spadek wyniku finansowego na sprzedaży oraz niższa płynność gotówkowa, wynikającą z obniżenia inwestycji krótkoterminowych. Co ciekawe, większość tych niekorzystnych zjawisk obserwowano głównie w największych przedsiębiorstwach, a zatem wśród firm pozostających wciąż w bardzo dobrej sytuacji. W grupie mniejszych firm wskaźniki płynności nie zmniejszyły się istotnie, a w przypadku wyniku finansowego i eksportu odnotowano nawet poprawę.

Przychody ogółem (nominalnie) sektora wzrosły w I kw. 2012 r. w stosunku do analogicznego kwartału 2011 r. o 12 proc. Obniżyła się dynamika wyniku finansowego brutto i netto – odpowiednio o 10,3 pp. do 5,9 proc. i o 8,9 pp. do 7,3 proc. Było to przede wszystkim efektem nominalnego spadku wyniku na sprzedaży o 7,6 proc. Zmniejszona rentowność sprzedaży wyniosła 4,4 proc., osiągając tym samym poziom swojej długookresowej średniej (liczonej od 1995 r.). Udział firm z dodatnim wynikiem finansowym netto zwiększył się z 61,6 proc. w I kw. ub.r. do 62,1 proc.

Utrzymał się dwucyfrowy wzrost nakładów firm na inwestycje. Roczna dynamika tego wzrostu nawet przyspieszyła – w I kw. 2012 r. inwestycje przedsiębiorstw wzrosły realnie o 11,7 proc. (rok do roku), wobec 10,6 proc. w IV kw. ub.r.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych nieznacznie wzrosło w porównaniu z I kw. 2011 r. O 5,5 proc. realnie wzrosła też wydajność pracy mierzona wartością sprzedaży na jednego zatrudnionego.

Zobacz pełne opracowanie „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w I kw. 2012 r.”


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję