Wydarzenia

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw

Data publikacji strony: 20-12-2012

Raport NBP: W III kw. 2012 r. osłabła dynamika przychodów firm, a ich wynik finansowy był nieznacznie niższy niż w tym samym okresie 2011 r. Po raz pierwszy od 2010 r. spadła wartość inwestycji.

Opublikowana przez Narodowy Bank Polski 20 grudnia br. informacja o sytuacji przedsiębiorstw w III kw. br. – oparta m.in. na danych GUS - wskazuje, że w tym okresie dynamika ich przychodów ogółem (dane nominalne) wyniosła 3,4 proc. r/r i była niższa niż przed kwartałem (o 1,4 pp.). Zanotowano spadek dynamiki sprzedaży zagranicznej (z 14,4 do 4,6 proc. r/r), aczkolwiek wynikało to w dużej mierze ze zmian kursu walutowego. Przychody ze sprzedaży krajowej pozostały na zbliżonym poziomie.

Wynik finansowy po odprowadzeniu podatków był w III kw. br. o 0,9 proc. niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, nieznacznie obniżył się też odsetek firm rentownych. Spadki rentowności nastąpiły szczególnie w branżach najbardziej rentownych: energetyce i górnictwie, a także u wyspecjalizowanych eksporterów.

Obniżyła się również płynność sektora, ale – jak zauważają analitycy NBP - nadal pozostaje na bezpiecznym poziomie. Malejąca dynamika kredytów i relatywnie nieduży poziom zadłużenia nie stwarzają większego zagrożenia dla stabilności sektora przedsiębiorstw w najbliższym czasie.

Po raz pierwszy od 2010 r. nastąpił nominalny spadek nakładów inwestycyjnych. Złożyły się na to znacznie niższe niż przed rokiem inwestycje w środki transportu i szybko malejąca dynamika zakupów maszyn i urządzeń. W dwucyfrowym tempie rosły natomiast nakłady na zakup budynków i budowli.

Również po raz pierwszy od II kw. 2010 r. odnotowano spadek przeciętnego zatrudnienia o 0,2 proc. r/r. Wyraźne spadki objęły budownictwo i firmy sprzedające wyłącznie w kraju. Wzrost zatrudnienia nadal obserwowano w sektorze usługowym oraz u wyspecjalizowanych eksporterów.

Raport zawiera również analizę rentowności eksporterów i rentowności firm nieeksportujących z uwzględnieniem zmian w składzie samej grupy przedsiębiorstw eksportujących.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję