Wydarzenia

Pogłębiło się zróżnicowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw

Data publikacji strony: 30-04-2012

Raport NBP: W 2011 roku sektor przedsiębiorstw znacząco zwiększył przychody i osiągnął 104 mld zł zysku netto, ale 22 proc. przedsiębiorstw było nierentownych – informuje kolejny raport Instytutu Ekonomicznego NBP.

„Na kondycję dużych przedsiębiorstw niefinansowych wpływ miały trzy istotne czynniki: powoli, ale wyraźnie zwiększający się popyt, silny wzrost cen surowców i towarów oraz wahania kursu złotego” – czytamy w opracowaniu pt. „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2011 r.”, które Narodowy bank Polski opublikował 30 kwietnia. Znajdują się w nim również dane dotyczące całego 2011 r. Nominalne przychody firm wzrosły w tym okresie w porównaniu do 2010 r. o 13 proc. Zysk brutto okazał się wyższy o 16,2 proc. Autorzy opracowania zwracają jednak uwagę, że o zwiększeniu wyniku finansowego z całokształtu działalności w IV kw. zadecydował wzrost wyniku na operacjach finansowych.

Pogłębiło się zróżnicowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Szybciej bogaciły się firmy duże niż z grona małych i średnich. Lepiej wiodło się eksporterom niż zakładom zorientowanym na rynek wewnętrzny. Odsetek firm rentownych wyniósł na koniec 2011 r. 78 proc. i był nieznacznie niższy (o 0,4 pkt.) niższy niż w 2010 r.

W 2011 r. nastąpił wzrost inwestycji o 11,1 proc., choć pozostawały one nadal na niższym poziomie niż w okresie ożywienia gospodarczego. W ślad za wzrostem inwestycji przyspieszyła dynamika kredytu długoterminowego. Poziom zadłużenia (względem aktywów) sektora przedsiębiorstw był bliski swojej długookresowej średniej.

Mimo dobrej sytuacji finansowej, w IV kwartale 2011 r. więcej przedsiębiorstw redukowało zatrudnienie (52 proc.), niż powiększało je (43 proc.).

Zobacz pełne opracowanie „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2011 r.”


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję