Wydarzenia

Polskie rezerwy powyżej 75,7 mld euro

Data publikacji strony: 05-01-2012

Dane NBP: W grudniu 2011 r. rezerwy dewizowe Polski w przeliczeniu na euro powiększyły się i osiągnęły poziom najwyższy w historii.

Opublikowane 5 stycznia dane o oficjalnych aktywach rezerwowych wskazują, że w grudniu, w przeliczeniu na euro, rezerwy dewizowe powiększyły się o ok. 1,5 mld euro i wynosiły ponad 75,7 mld euro. Jest to poziom najwyższy w historii polskich rezerw. Zarazem jednak, na skutek wahań kursów walut, nieco obniżył się stan rezerw w przeliczeniu na dolary USA – z 98,7 mld USD w końcu listopada do 97,9 mld USD w końcu grudnia 2011 r.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję