Wydarzenia

Informacja o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych w lipcu

Data publikacji strony: 07-08-2012

Dane NBP: Na koniec lipca poziom rezerw dewizowych Polski wyrażonych w euro wyniósł blisko 83,5 mld euro. Jest to o około 2,8 mld euro więcej niż w czerwcu br. i o około 8,7 mld euro więcej niż w marcu br.

W lipcu br. stan rezerw liczonych w euro powiększył się znacząco i wyniósł blisko 83,5 mld euro. Lipiec był czwartym z kolei miesiącem wzrostu rezerw dewizowych Polski wyrażonych w tej walucie. Ich przyrost w porównaniu ze stanem na koniec I kwartału br. wyniósł prawie 8,7 mld euro.

Na skutek wahań kursów walut nieco niższy wzrost rezerw odnotowano w przeliczeniu na dolary USA – ze 101,4 mld USD na koniec czerwca do 102,3 mld USD na koniec lipca.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Zobacz również:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję