Wydarzenia

Stan oficjalnych aktywów rezerwowych - listopad 2012 r.

Data publikacji strony: 07-12-2012

Dane NBP: W ostatnim dniu listopada rezerwy dewizowe Polski, przeliczone na euro, wyniosły ponad 82,7 mld, tj. o ponad 1,2 miliarda więcej niż miesiąc wcześniej. W przeliczeniu na dolary USA stan rezerw wzrósł do ponad 107,5 mld.

Narodowy Bank Polski poinformował 7 grudnia br. o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec listopada. W przeliczeniu na euro wyniosły one ponad 82,7 mld EUR i były o ok. 1,2 mld euro wyższe niż na koniec października. Stan rezerw wyrażony w dolarach USA także wzrósł, z ok. 105,9 mld USD na koniec października, do ponad 107,5 mld USD na koniec listopada.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie oraz zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy dewizowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw dewizowych jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Oficjalne aktywa rezerwowe – XI '12
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – XI '12


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję