Wydarzenia

Informacja o oficjalnych aktywach rezerwowych

Data publikacji strony: 07-03-2012

Dane NBP: W końcu lutego 2012 r. rezerwy dewizowe Polski wyniosły 75,7 mld euro, a w przeliczeniu na dolary USA 101,9 mld USD.

Narodowy Bank Polski opublikował 7 marca comiesięczną informację o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z niej, że w końcu lutego, w przeliczeniu na euro, rezerwy dewizowe Polski wynosiły 75,7 mld euro i były niższe o ok. 0,3 mld euro niż w końcu stycznia. To skutej zmian kursów walut, bo w tym samym czasie rezerwy w przeliczeniu na dolary USA powiększyły się ze 100,3 mld USD w końcu stycznia do 101,9 mld w lutym, czyli o ok. 1,6 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Oficjalne aktywa rezerwowe – II'12
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – II '12


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję