Wydarzenia

Informacja o oficjalnych aktywach rezerwowych w maju

Data publikacji strony: 06-06-2012

Dane NBP: W końcu maja 2012 r. rezerwy dewizowe Polski wyrażone w euro osiągnęły poziom 79,2 mld euro. Jest to o 1,5 mld euro więcej niż kwietniu i 4,4 mld więcej niż w marcu.

Narodowy Bank Polski opublikował 6 czerwca dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych Polski na koniec maja. W przeliczeniu na euro wzrosły one drugi miesiąc z rzędu i osiągnęły wartość 79,2 mld euro, co jest poziomem najwyższym w historii. Wahania kursów walut sprawiły, że w przeliczeniu na dolary amerykańskie odnotowano spadek ich poziomu ze 102,8 mld USD w kwietniu do 98,2 mld USD w maju.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Oficjalne aktywa rezerwowe – V'12
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – V '12


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję