Wydarzenia

Informacja o oficjalnych aktywach rezerwowych w marcu

Data publikacji strony: 06-04-2012

Dane NBP: W końcu marca 2012 r. rezerwy dewizowe Polski, którymi zarządza Narodowy Bank Polski, wyniosły ponad 74,7 mld euro, a w przeliczeniu na dolary USA 99,7 mld USD.

Narodowy Bank Polski opublikował 6 kwietnia comiesięczną informację o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z niej, że w końcu marca, w przeliczeniu na euro, rezerwy dewizowe Polski wynosiły 74,7 mld euro i były niższe o blisko 1 mld euro niż w końcu lutego. Ta różnica wynika m.in. ze spadku cen złota na świecie (NBP posiada ponad 100 ton złota, o wartości ponad 4,1 mld euro), a przede wszystkim z obniżenia się o blisko 0,5 mld euro kwoty w pozycji „inne należności w walutach wymienialnych”. Ta pozycja odzwierciedla m.in. operacje repo dokonywane przez NBP w ramach polityki inwestycyjnej.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Oficjalne aktywa rezerwowe – III'12
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – III '12


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję