Wydarzenia

Stan oficjalnych aktywów rezerwowych w październiku 2012 r.

Data publikacji strony: 07-11-2012

Dane NBP: Rezerwy dewizowe Polski wyrażone w euro wyniosły na koniec października br. ok. 81,5 mld EUR,
a w przeliczeniu na dolary USA blisko 105,9 mld USD.

Narodowy Bank Polski poinformował 7 listopada br. o stanie rezerw walutowych na koniec października. W przeliczeniu na euro wyniósł on ok. 81,5 mld EUR. Miesiąc wcześniej było to ok. 81,7 mld EUR. Różnica – podobnie jak przed miesiącem – jest w znacznym stopniu efektem wahań kursów głównych walut. Stan rezerw wyrażonych w dolarach USA zwiększył się z ok. 105,8 mld USD na koniec września do blisko 105,9 mld USD na koniec października.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Oficjalne aktywa rezerwowe – X '12
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – X '12


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję