Wydarzenia

Polskie rezerwy przekroczyły 76 mld euro

Data publikacji strony: 07-02-2012

Dane NBP: W styczniu 2012 r. rezerwy dewizowe Polski wzrosły zarówno w przeliczeniu na euro jak i na dolary USA.

Narodowy Bank Polski opublikował 7 lutego comiesięczną informację o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z niej, że w styczniu, w przeliczeniu na euro, rezerwy dewizowe Polski powiększyły się o ok. 0,3 mld euro i w końcu miesiąca wynosiły ponad 76 mld euro. Podobnie jak miesiąc wcześniej, stan rezerw w przeliczeniu na euro osiągnął poziom najwyższy w historii. Wzrósł także stan rezerw w przeliczeniu na dolary USA – z 97,9 mld USD w końcu grudnia 2011 do 100,3 mld USD w końcu stycznia 2012 r.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Oficjalne aktywa rezerwowe – I'12
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – I '12


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję