Wydarzenia

Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec września 2012 r.

Data publikacji strony: 05-10-2012

Dane NBP: Rezerwy dewizowe Polski wyrażone w euro wyniosły na koniec września br. ok. 81,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary USA blisko 105,8 mld USD.

Narodowy Bank Polski poinformował 5 października br. o stanie rezerw walutowych na koniec września. W przeliczeniu na euro wyniósł on ok. 81,7 mld EUR. Miesiąc wcześniej było to ok. 82,5 mld EUR. Różnica – podobnie jak przed miesiącem - jest w znacznym stopniu efektem wahań kursów głównych walut. Stan rezerw wyrażonych w dolarach USA wzrósł kolejny raz, z ok. 103,5 mld USD na koniec sierpnia do blisko 105,8 mld USD na koniec września.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Oficjalne aktywa rezerwowe – IX '12
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – IX '12


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję