Wydarzenia

Prezentacja najnowszej projekcji inflacji i PKB

Data publikacji strony: 12-03-2012

Raport o inflacji: Marcowa projekcja sporządzona przez Instytut Ekonomiczny NBP wskazuje, że w 2012 roku polski PKB urośnie najprawdopodobniej o 3,0 proc., a rok później o 2,3 proc.

Przedstawiciele Instytutu Ekonomicznego NBP zaprezentowali 12 marca analitykom rynkowym i dziennikarzom najświeższą projekcję inflacji i PKB. Projekcja jest zawsze częścią „Raportu o inflacji” publikowanego przez NBP trzy razy w roku. Raporty te szczegółowo opisują zmiany, które zaszły w poprzedzających miesiącach w gospodarce światowej i polskiej oraz procesy inflacyjne. Raporty o inflacji koncentrują się więc na analizowaniu zjawisk z przeszłości, tymczasem projekcja inflacji i PKB jest spojrzeniem do przodu, w horyzoncie do trzech lat. Choć nie jest to prognoza w ścisłym znaczeniu tego słowa, gdyż projekcję buduje się przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, to projekcja jest uznawana za ważną wskazówkę, jak będą się kształtować w przyszłości podstawowe parametry gospodarcze.

Centralna ścieżka projekcji przedstawia wariant rozwoju sytuacji o najwyższym prawdopodobieństwie spełnienia. Zgodnie z tą ścieżką najnowszej projekcji polski PKB wzrośnie w tym roku prawdopodobnie o 3,0 proc., w roku 2013 o 2,3 proc., a w 2014 o 3,2 proc. W dotychczasowym, dość stabilnym tempie rosnąć będą płace, na zbliżonym poziomie do dzisiejszego pozostanie w dwóch kolejnych latach bezrobocie.

Projekcja wskazuje też spadek wskaźnika inflacji. W pierwotnej wersji projekcji, która była sporządzona na podstawie danych dostępnych do 24 stycznia br., inflacja miała wynieść 4,1 proc. w tym roku, 2,9 proc. w roku przyszłym i 2,0 proc. w 2014 roku.

– Okazało się jednak, że 24 stycznia miało miejsce apogeum napływu pesymistycznych danych. Po tej dacie pokazały się dane bardziej optymistyczne. Ich uwzględnienie sprawia, że inflacja powinna być niższa w tym roku o 0,3-04 pkt. proc., a w 2013 roku niższa o 0,2-0,3 pkt. proc. – wyjaśniał Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora generalnego Instytutu Ekonomicznego.

Projekcja zawiera rozbudowany rozdział analizujący ryzyka, które mogą sprawić, że rzeczywistość będzie odbiegać od wskazań projekcji. Podobnie jak w przypadku poprzednich projekcji, zdecydowana większość tych ryzyk związana jest z niepewnością, jak będzie się rozwijała sytuacja w otoczeniu zewnętrznym naszego kraju.

  ”Raport o inflacji, marzec 2012”

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję