Wydarzenia

Publikacja opracowania pt. „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r.”

Data publikacji strony: 28-11-2012

Raport NBP: W 2011 roku aktywa polskiego systemu finansowego zwiększyły się o 8,3 proc., tym samym wzrosła jego rola w gospodarce – wskazuje kolejne opracowanie przygotowane przez Departament Systemu Finansowego NBP.

Narodowy Bank Polski opublikował 28 listopada liczące ponad 370 stron opracowanie pt. „Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2011 r.”. Jest to kolejna edycja opracowania, w którym opisywane są zmiany zachodzące w systemie finansowym w danym roku. W materiale przedstawiono tendencje i bariery rozwoju funkcjonujących w Polsce instytucji oraz rynków finansowych na tle zmian w europejskim systemie finansowym.

W opracowaniu czytamy m.in., że sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2011 r. stwarzała dobre warunki do stabilnego rozwoju systemu finansowego. Jednocześnie obserwowano wzrost awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, związany z nasileniem się kryzysu zadłużeniowego w niektórych krajach strefy euro. Pomimo niekorzystnych warunków zewnętrznych krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie. Szybkie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, stabilna sytuacja polskich finansów publicznych oraz atrakcyjna stopa zwrotu z inwestycji w obligacje skarbowe sprzyjały dalszemu napływowi inwestorów zagranicznych na krajowy rynek kapitałowy. W rezultacie w 2011 r. kontynuowana była tendencja do zwiększania się znaczenia systemu finansowego w polskiej gospodarce.

Aktywa instytucji tworzących polski sektor finansowy wzrosły w 2011 r. o 8,3 proc., ich relacja do PKB wyniosła 118,5 proc. Wspomniany przyrost aktywów sektora finansowego był przede wszystkim spowodowany wzrostem wartości aktywów sektora bankowego. Udział niebankowych instytucji finansowych w aktywach sektora finansowego zmniejszył się z 29,2 do 26,9 proc. Polski rynek akcji pozostawał największy w regionie, jednak tendencje na światowych rynkach akcji przyczyniały się do spadków cen na GPW.

W 2011 r. na krajowym rynku pieniężnym nastąpił spadek awersji do ryzyka kredytowego kontrahenta, ale aktywność banków na tym rynku była nieco mniejsza niż w 2010 r. Z kolei płynność rynków swapów walutowych i transakcji warunkowych wyraźnie się zwiększyła. Wzrost obrotów odnotowano także na rynku kasowych i terminowych transakcji walutowych oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej.

Zobacz pełny tekst opracowania „Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2011 r.”


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję