Wydarzenia

Konferencja po kwietniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej

Data publikacji: 04-04-2012

Stopy procentowe pozostaną w kwietniu bez zmian, ale RPP mocniej niż przedtem sygnalizuje rozważenie ich podwyżki. RPP zaakceptowała sprawozdanie finansowe NBP za rok 2011, wykazujące zysk NBP w wysokości ponad 8,6 mld zł.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 3 i 4 kwietnia 2012 r. podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 4,5 proc. w skali rocznej.

W konferencji prasowej po posiedzeniu RPP udział wzięli prezes Marek Belka oraz członkowie RPP, profesorowie Anna Zielińska-Głębocka i Jan Winiecki. Dziennikarze prosili ich głównie o komentarze do ostatniego akapitu komunikatu z posiedzenia RPP, który brzmi: „W ocenie Rady oczekiwana niewielka skala spowolnienia polskiej gospodarki (…) zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji w średnim okresie powyżej celu. W związku z powyższym w najbliższym okresie Rada rozważy zacieśnienie polityki pieniężnej, o ile nie pojawią się sygnały wskazujące na wyraźne spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce o jednocześnie perspektywy powrotu inflacji do celu nie ulegną poprawie”. Prezes NBP potwierdził, że jest to zaostrzenie nastawienia RPP w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

– Teraz nie ma już mowy o prawdopodobieństwie obniżek stóp – mówił prof. Marek Belka i dodał, że RPP będzie zwracała uwagę bardziej na dane płynące z realnej gospodarki, a mniej na kształtowanie się miesięcznego wskaźnika CPI.

Pytany o perspektywy złotego, prof. Belka przypomniał, że po interwencjach NBP na rynku walutowym wahliwość kursu złotego zmniejszyła się, a w pierwszych miesiącach tego roku złoty zyskał na wartości. Prognozowanie kursu nie ma jednak sensu, bo kurs złotego zależy głównie od kształtowania się sentymentu na rynkach globalnych wobec wszystkich gospodarek naszej części Europy.

Prezes NBP potwierdził, że RPP zaakceptowała sprawozdanie finansowe NBP za 2011 rok, w którym wykazano zysk NBP w wysokości 8 mld 637 mln zł. Zgodnie z prawem, 95 proc. zysku trafi do budżetu państwa. Zysk NBP pozwoli zmniejszyć potrzeby pożyczkowe budżetu i o ok. 0,5-0,6 proc. może zmniejszyć dług publiczny.

Pytano również o możliwość wykorzystania przez RPP niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej, stosowanych przez główne banki centralne. Zarówno prof. Belka jak i prof. Zielińska-Głębocka przekonywali, że Polska jest dziś jednym z nielicznych krajów prowadzących normalną politykę pieniężną w niespokojnych czasach. Stosowanie niestandardowych instrumentów powoduje tworzenie się nowych nierównowag w gospodarce, które trzeba będzie po ustąpieniu kryzysu niwelować.

Zobacz: „Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 3 i 4 kwietnia 2012”

Konferencja prasowa po posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniach 3 i 4 kwietnia 2012 r. (mp3, 43 MB)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję