Wydarzenia

Konferencja po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej

Data publikacji: 04-07-2012

Relacja: Stopy procentowe pozostały bez zmian. Członkowie RPP informowali, że Rada nie zmieniła nastawienia w polityce pieniężnej, ale bierze pod uwagę zarysowujące się już wyraźniej oznaki spowolnienia w gospodarce.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 3 i 4 lipca 2012 r. podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian. Stopa referencyjna wynosi nadal 4,75 proc. w skali rocznej.

Rada dysponowała tym razem najnowszą projekcją inflacji i PKB. W komunikacie po posiedzeniu RPP czytamy: „Lipcowa projekcja inflacji i PKB wskazuje, że w 2013 r. wzrost PKB będzie niższy niż w bieżącym roku, po czym w kolejnym roku przyspieszy. Jednocześnie inflacja, po przejściowym wzroście w III kw. br., będzie się stopniowo obniżać i w 2013 r. będzie zbliżona do celu inflacyjnego NBP”.

W konferencji prasowej po posiedzeniu RPP udział wzięli prezes NBP prof. Marek Belka oraz członkowie RPP, prof. Andrzej Kaźmierczak oraz dr Andrzej Rzońca. Odpowiadając na pytania dziennikarzy zapewniali, że Rada generalnie nie zmieniła nastawienia, o czym świadczy ostatnie zdanie komunikatu: „Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, gdyby perspektywy powrotu inflacji do celu uległy pogorszeniu”. Prezes NBP kilkakrotnie wskazywał przy tym, że Rada dostrzega coraz wyraźniejsze oznaki spowolnienia w gospodarce, ale przypomniał zarazem, że skuteczna polityka pieniężna w Polsce wymaga, aby stopy procentowe banku centralnego były realnie dodatnie.

– Polska jest jednym z nielicznych obecnie krajów świata, które stać na prowadzenie normalnej polityki pieniężnej, nastawionej na stabilizowanie gospodarki i przeciwdziałanie narastaniu nierównowag – mówił profesor Marek Belka

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję