Wydarzenia

Konferencja po listopadowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej

Data publikacji: 07-11-2012

Relacja: RPP obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Zapowiedziała też, że jeśli kolejne dane będą potwierdzały trwałość osłabienia koniunktury, a ryzyko inflacyjne pozostanie ograniczone, to dokona dalszego złagodzenia polityki pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 6 i 7 listopada 2012 r. zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP o 0,25 pkt. proc. Stopa referencyjna wynosi teraz 4,50 proc. w skali rocznej.

– Ta obniżka niewątpliwie nie jest wysoka, ale RPP dosyć ostrożnie podjęła politykę luzowania, bo pozostają elementy ryzyka – dodał prof. Andrzej Kaźmierczak, członek RPP. Jak wyjaśnił, chodzi o ceny żywności, surowców rolnych oraz bardzo wyraźny spadek dynamiki lokat oszczędności gospodarstw domowych i niepewność co do losów strefy euro. – Z tego punktu widzenia ostrożne łagodzenie polityki pieniężnej ma swoją logikę – powiedział.

W wydanym po posiedzeniu RPP komunikacie, Rada wyjaśniła, że w jej ocenie „napływające dane potwierdzają wyraźne osłabienie koniunktury w Polsce, które prowadzi do ograniczenia presji płacowej i inflacyjnej. Jednocześnie zgodnie z listopadową projekcją, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, wzrost PKB w najbliższych latach będzie utrzymywać się poniżej dynamiki produktu potencjalnego. Zgodnie z projekcją w najbliższych kwartałach inflacja powróci do celu, natomiast w średnim okresie może obniżyć się poniżej celu.

Biorąc to pod uwagę Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Obniżenie stóp procentowych oddziałuje w kierunku zwiększenia aktywności gospodarczej i ogranicza ryzyko spadku inflacji poniżej celu w średnim okresie.

Jeśli napływające informacje będą potwierdzały trwałość osłabienia koniunktury gospodarczej, a ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej pozostanie ograniczone, Rada dokona dalszego złagodzenia polityki pieniężnej” – informuje RPP.

Prof. Marek Belka pytany przez dziennikarzy, przyznał, że jest duże prawdopodobieństwo obniżek stóp na kolejnym posiedzeniu RPP. Dodał, że nie obawia się też wpływu ostatniej decyzji Rady na kurs złotego. – On kształtuje się pod wpływem wielu różnych czynników, ale w niewielkim stopniu pod wpływem zmian stopy procentowej, czego najlepszym dowodem jest dzisiejsze zachowanie złotego – powiedział prezes NBP.

Na listopadowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej przyjęła też „Raport o inflacji – Listopad 2012”.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję