Wydarzenia

Kwartalny raport o rynku pracy

Data publikacji strony: 19-12-2012

Analiza NBP: Najnowszy, cokwartalny raport o rynku pracy zawiera m.in. wyniki trzech badań dotyczących wpływu wykształcenia na szanse znalezienia pracy.

Narodowy Bank Polski opublikował 19 grudnia cokwartalną informację o rynku pracy zawierającą dane GUS na koniec III kw. br. Analitycy NBP przypominają, że w III kw. br. roku GUS dokonał korekty danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) uwzględniającej informacje z Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku. To sprawia, że dane przed i po korekcie nie są bezpośrednio porównywalne. Dlatego raport NBP zawiera informację o wpływie tej korekty na interpretacje danych z rynku pracy.

Zarówno sprawozdawczość przedsiębiorstw jak i BAEL wskazują, że w okresie lipiec-wrzesień nieznacznie obniżyła się w stosunku do końca czerwca liczba pracujących w gospodarce, aczkolwiek nadal była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyraźny spadek zatrudnienia nastąpił w rolnictwie indywidualnym, kontynuowana była również tendencja spadkowa w przemyśle. Rosło, choć powoli, zatrudnienie w usługach. Jednocześnie coraz mniej osób miało umowy na czas określony. Wzrost podaży pracy wynikał głównie z szybko rosnącej aktywności na rynku pracy osób w wieku przedemerytalnym.

Nadal rosła stopa bezrobocia. Analiza przepływów na rynku pracy wskazała na wyraźny wzrost ryzyka utraty pracy. Prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez bezrobotnych pozostało praktycznie na niezmienionym, niskim poziomie. Największe ryzyko pozostania bez pracy dotyka osób bez dostatecznego wykształcenia, szczególnie tych dopiero rozpoczynających karierę zawodową.

Tempo wzrostu płac w gospodarce w III kw. spadło do 2,8 proc. r/r (w II kw. było to 3,9 proc.). Wolniejszy wzrost płac notowali przede wszystkim pracownicy przedsiębiorstw, sektora usług finansowych oraz administracji publicznej.

Analitycy NBP przewidują, że w latach 2013-2014 należy oczekiwać kontynuacji dotychczasowych, negatywnych tendencji na rynku pracy.

Najnowszy raport o rynku pracy zawiera także wyniki trzech badań dotyczących: wpływu wykształcenia na szanse znalezienia pracy i ryzyko jej utraty, wpływu różnych cech w tym wykształcenia na długość poszukiwania pracy oraz wyrównywania się szans na rynku pracy wraz z upowszechnianiem się wyższego wykształcenia.

Zobacz: „Kwartalny raport o rynku pracy, III kw. 2012 r.”


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję