Wydarzenia

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 r.

Data publikacji strony: 04-10-2012

W 2011 r. odnotowano niewielkie nominalne (i nieco większe realne) spadki cen mieszkań. Rozłożony w czasie proces dostosowań po znacznych wzrostach cen w latach 2005-2007 prowadzi do stopniowego spadku ryzyka wystąpienia gwałtownych zmian cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w najbliższej przyszłości. Dosyć sztywne ceny mieszkań na rynku pierwotnym, będące efektem wysokiej koncentracji produkcji i zaliczkowego systemu finansowania, powodowały jednak, że w sześciu największych miastach rosła podaż niesprzedanych kontraktów na budowę mieszkań. Efekty te zostały spotęgowane przyspieszeniem budowy mieszkań w reakcji na wchodzenie w życie ustawy o ochronie klienta dewelopera.

Polityka mieszkaniowa nadal ukierunkowana była na wspieranie mieszkań własnościowych. Konsekwencją tego był utrzymujący się popyt na kredyty mieszkaniowe. Rozwojowi złotowej akcji kredytowej sprzyjał program rządowy „Rodzina na Swoim”.

W 2011 r. kredyty mieszkaniowe stanowiły zasadniczy element portfela kredytowego banków (ok. 36%). Odnotowano wzrost głównie stanu należności od gospodarstw domowych z tytułu złotowych kredytów mieszkaniowych. Jednak roczne tempo wzrostu kredytów złotowych było niższe niż w 2010 r., co świadczy o ograniczaniu akcji kredytowej. W 2011 r. istotnie ograniczono udzielanie mieszkaniowych kredytów walutowych, a w I kw. 2012 r. odnotowano nawet spadek należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych w walutach obcych.

Obecne i przewidywane dalsze spadki cen mieszkań, w połączeniu ze zmianami kursów walutowych powodują, że jakość zabezpieczeń części portfela uległa pogorszeniu. Rosną też obciążenia gospodarstw domowych związane ze spłatami kredytów. Zjawiska te, jak dotychczas, nie zagrażały jednak stabilności sektora bankowego.

Odnotowany w ostatnim okresie postęp w zakresie nowych regulacji ostrożnościowych dotyczących sektora bankowego przełożył się na bardziej ostrożną politykę kredytową banków.

Sektor deweloperski był jednym z głównych beneficjentów boomu na rynku mieszkaniowym. Obecnie przechodzi proces restrukturyzacji, wymuszony silną konkurencją i spadkiem popytu. Należy się liczyć z wyższym ryzykiem działalności firm deweloperskich. Mimo iż dotychczasowe wskaźniki fundamentalne tych przedsiębiorstw, jak i opłacalność ich produkcji, nie dawały podstaw do dużych obaw, to ich sytuacja może ulec pogorszeniu.

Omawiane zjawiska występowały na szesnastu rynkach lokalnych – miast będących stolicami województw. Mimo różnic w poziomie rozwoju rynków i poziomach cen, dynamiki ich zmian nie odbiegały znacząco od siebie.

Cykle na rynkach nieruchomości komercyjnych w Polsce związane są z popytem na przestrzeń, który zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej i specyfiki podsektorów tego rynku. Sektor ten w Polsce rozwija się wciąż w znacznej mierze w oparciu o kapitał zagraniczny oraz zdominowany jest przez międzynarodowych operatorów. Można oczekiwać szerszego finansowania projektów w miastach mniejszych i średniej wielkości, w oparciu o polski kapitał i banki operujące w Polsce. Postawi to przed nadzorem finansowym zadania związane z koniecznością dostosowywania procedur ostrożnościowych.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję