Komunikaty

Komunikat z trzeciego spotkania Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego w dniu 31 stycznia 2012 r.

Data publikacji: 01-02-2012

W dniu 31 stycznia 2012 r. odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego, organie opiniodawczo-doradczym przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Spotkaniu Zespołu przewodniczył Adam Tochmański, Przewodniczący Zespołu, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

Podczas spotkania:

  • Zespół zapoznał się z ekspertyzą pt. „Analiza prawna regulacji opłaty tzw. surcharge od transakcji bezgotówkowych w POS-ach na rynku kart płatniczych w Polsce w porównaniu do krajów Unii Europejskiej”,
  • Członkom Zespołu zostały zaprezentowane wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego przez NBP, na temat zakresu i sposobu wprowadzenia zmian w wysokości i strukturze opłaty interchange,
  • Narodowy Bank Polski przedstawił propozycje kierunków zmian w zakresie opłaty interchange na rynku kart płatniczych w Polsce, w tym główne założenia Programu obniżek opłat interchange dla Polski. Podstawowym elementem propozycji NBP jest stopniowe obniżanie stawek opłaty interchange w Polsce w celu osiągnięcia poziomu średniego krajowych opłat w Unii Europejskiej w 2016 r. NBP zaproponował, jako rozwiązanie preferowane, zawarcie porozumienia między wszystkimi stronami systemu kart płatniczych w Polsce, które określałoby w szczególności zakres i sposób realizacji zaproponowanego rozwiązania oraz sposób jego monitorowania. NBP poinformował, że oczekuje deklaracji organizacji płatniczych na temat przyjęcia zaproponowanego rozwiązania do czerwca 2012 r. W przypadku braku takich deklaracji NBP zapowiedział poparcie stosownych rozwiązań regulacyjnych. Członkowie Zespołu zapoznali się z propozycją NBP i zostali poproszeni o przekazanie opinii do przedstawionego rozwiązania do dnia 10 lutego 2012 r.
  • odbyła się dyskusja na temat przedstawionych propozycji.
Kolejne i ostatnie spotkanie Zespołu odbędzie się w dniu 13 marca 2012 r. Podczas tego posiedzenia spodziewane jest przyjęcie końcowego raportu z prac Zespołu, które następnie zostanie przedstawione Radzie ds. Systemu Płatniczego.

  Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce - prezentacja

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję