Komunikaty NBP

Komunikaty z 2013 roku
[31-12-2013] Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych
[23-12-2013] Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2013 r.
[23-12-2013] Kwartalny raport o rynku pracy
[20-12-2013] Zapowiedź publikacji "Raportu o stabilności systemu finansowego - grudzień 2013"
[19-12-2013] Coraz lepsza kondycja polskich przedsiębiorstw
[16-12-2013] Inflacja bazowa w listopadzie
[13-12-2013] Dodatnie saldo obrotów towarowych w październiku
[13-12-2013] Podaż pieniądza w listopadzie
[13-12-2013] Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego
[11-12-2013] Dzieje bankowości centralnej – Polska i USA
[11-12-2013] Kilogramowa moneta z papieżem w planie emisyjnym NBP na 2014 r.
[09-12-2013] Komunikat ws. zaprzestania ogłaszania kursu łata łotewskiego (LVL) od 2.01.2014
[09-12-2013] Zmiana regulaminu fixingu SPW od 2.01.2014
[06-12-2013] Stan rezerw dewizowych w listopadzie 2013 r.
[05-12-2013] Rozwój Systemu Finansowego w Polsce w 2012 r.
[04-12-2013] Konferencja po grudniowym posiedzeniu RPP
[04-12-2013] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[04-12-2013] Agnieszka Osiecka na monetach NBP z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej”
[04-12-2013] Zapowiedź publikacji raportu „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.”
[29-11-2013] Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych
[27-11-2013] Prezentacja "Transition Report 2013" EBOR
[19-11-2013] „200-lecie urodzin Hipolita Cegielskiego” – nowe monety kolekcjonerskie
[19-11-2013] Staże Prezesa NBP – ostatnie dni rekrutacji.
[15-11-2013] Inflacja bazowa w październiku
[14-11-2013] Przyrost podaży pieniądza w październiku
[12-11-2013] We wrześniu eksport wyższy o ponad 8 proc. r/r.
[12-11-2013] Prezentacja projekcji inflacji i PKB - Listopad 2013 r.
[07-11-2013] Stan rezerw dewizowych w październiku 2013 r.
[06-11-2013] Konferencja po listopadowym posiedzeniu RPP
[06-11-2013] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[04-11-2013] Polityka kredytowa banków
[31-10-2013] Zasady wyboru banków do pełnienia funkcji DRP w 2015 r.
[31-10-2013] NBP ogranicza o połowę koszty emisji monet: jeden, dwa i pięć groszy
[31-10-2013] Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych
[30-10-2013] „Polska w drodze do euro” – debata NBP w SGH
[30-10-2013] NBP zmienia politykę sprzedaży monet i banknotów kolekcjonerskich
[29-10-2013] Komunikat prasowy Inicjatywy Wiedeńskiej 2
[25-10-2013] Banknot 100-dolarowy z nowymi zabezpieczeniami
[24-10-2013] „Polska w drodze do euro” – debata NBP w SGH (zapowiedź)
[24-10-2013] Wyniki XI edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego
[23-10-2013] „Żubr” – nowe monety w serii „Zwierzęta świata”
[22-10-2013] Medialny start kampanii „NBP nie wyklucza”
[21-10-2013] Międzynarodowa konferencja MACROMODELS 2013
[18-10-2013] Unions in the making - długi marsz do czterech unii
[17-10-2013] Prof. Marek Belka wyróżniony przez Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych
[16-10-2013] Inflacja bazowa we wrześniu
[16-10-2013] Stopniowa poprawa koniunktury
[14-10-2013] Podaż pieniądza we wrześniu
[14-10-2013] Konferencja NBP o przyszłości gospodarki europejskiej „Unions in the Making”
[11-10-2013] W sierpniu eksport był wyższy niż import
[08-10-2013] Nowe monety kolekcjonerskie NBP – 200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego
[07-10-2013] Stan rezerw dewizowych we wrześniu 2013 r.
[04-10-2013] Komunikat o rezygnacji prof. Zyty Gilowskiej z funkcji członka RPP
[04-10-2013] Nagrody dla monet NBP
[03-10-2013] Prezes NBP spotkał się z komisarzem UE, Michelem Barnierem
[02-10-2013] Konferencja po październikowym posiedzeniu RPP
[02-10-2013] Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 1-2 października 2013 r.
[02-10-2013] Raport „Diagnoza społeczna 2013”
[30-09-2013] Informacja po posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego
[30-09-2013] Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych
[26-09-2013] Kwartalny raport o rynku pracy
[24-09-2013] Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów
[20-09-2013] Informacja ws. otwartych seminariów naukowych NBP
[19-09-2013] Lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstw
[17-09-2013] Witold Lutosławski na monetach kolekcjonerskich NBP
[16-09-2013] Inflacja bazowa w sierpniu
[16-09-2013] Badanie Ankietowe Rynku Pracy NBP – Raport 2013
[13-09-2013] Podaż pieniądza w sierpniu 2013
[12-09-2013] Nowe monety kolekcjonerskie NBP – „Władysław I Łokietek” i „Denar Bolesława II Śmiałego”
[11-09-2013] Dodatnie saldo obrotów towarowych w lipcu
[10-09-2013] Prezes NBP powtórnie wybrany na przewodniczącego Komitetu Rozwoju
[10-09-2013] Rynek nieruchomości w 2012 r.
[06-09-2013] Rezerwy dewizowe Polski na koniec sierpnia
[04-09-2013] Konferencja po wrześniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[04-09-2013] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[04-09-2013] Polska nieco niżej w rankingu konkurencyjności World Economic Forum
[02-09-2013] Czy polska gospodarka staje się bardziej konkurencyjna? – premiera rankingu WEF
[30-08-2013] Najniższe w historii oczekiwania inflacyjne osób prywatnych
[21-08-2013] Drugie wydanie magazynu Spot On już do pobrania!
[19-08-2013] Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2013
[16-08-2013] Inflacja bazowa w lipcu
[14-08-2013] Podaż pieniądza w lipcu 2013
[12-08-2013] W czerwcu dodatnie saldo rachunku bieżącego
[12-08-2013] Fregata rakietowa „Gen. K. Pułaski” – ostatnia moneta w serii „Polskie Okręty”
[07-08-2013] Rezerwy dewizowe Polski na koniec lipca
[05-08-2013] Polityka kredytowa banków
[31-07-2013] Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych
[31-07-2013] Komunikat prasowy Inicjatywy Wiedeńskiej 2
[29-07-2013] Plan emisyjny NBP na rok 2014 Wiele zmian, dużo atrakcji dla kolekcjonerów
[16-07-2013] Komplet replik medali z XVIII wieku wzbogaci zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie
[16-07-2013] Inflacja bazowa w czerwcu
[15-07-2013] Gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej na początku 2013 r.
[15-07-2013] Słabe oznaki poprawy koniunktury
[12-07-2013] Ponownie dodatnie saldo rachunku bieżącego
[12-07-2013] Podaż pieniądza w czerwcu 2013
[09-07-2013] Kwartalna analiza gospodarki światowej
[05-07-2013] Rezerwy dewizowe Polski na koniec czerwca
[04-07-2013] Prezentacja projekcji inflacji i PKB – Lipiec 2013
[03-07-2013] Konferencja po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[03-07-2013] RPP obniżyła stopy procentowe NBP
[28-06-2013] Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych w czerwcu
[25-06-2013] Zaproszenie na konferencję „Dostępne Finanse 2013”
[24-06-2013] Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego
[24-06-2013] Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw
[20-06-2013] „Denar Bolesława Chrobrego” - pierwsza moneta w serii „Historia monety polskiej”
[18-06-2013] Nowe zalecenie ESRB – cele i instrumenty polityki makroostrożnościowej
[18-06-2013] Okręt transportowo-minowy „Lublin” – nowa moneta w serii „Polskie Okręty”
[17-06-2013] Dodatnie saldo rachunku bieżącego w kwietniu
[14-06-2013] Podaż pieniądza w maju 2013
[14-06-2013] Inflacja bazowa w maju
[12-06-2013] Sytuacja finansowa gospodarstw domowych
[10-06-2013] Rynek nieruchomości w I kwartale 2013
[10-06-2013] NBP uruchomił system SORBNET2
[07-06-2013] Komunikat NBP
[07-06-2013] Stan rezerw dewizowych na koniec maja
[05-06-2013] Konferencja po czerwcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[06-06-2013] Zaproszenie na konferencję EABH: „Foreign Financial Institutions & National Financial Systems”
[05-06-2013] RPP obniżyła stopy procentowe NBP
[04-06-2013] „Denar Bolesława Chrobrego” otwiera serię „Historia monety polskiej”
[31-05-2013] Nadal maleją oczekiwania inflacyjne osób prywatnych
[22-05-2013] „Wacław II Czeski” – nowe monety kolekcjonerskie serii „Skarby Stanisława Augusta”
[21-05-2013] Wyniki konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego
[16-05-2013] Inflacja bazowa w kwietniu
[15-05-2013] Informacja o bilansie płatniczym w marcu 2013 r.
[14-05-2013] Stabilizacja podaży pieniądza w kwietniu 2013 r.
[10-05-2013] Zaproszenie na prezentację raportu Offshoring usług biznesowych dla sektora finansowego
[08-05-2013] Konferencja po majowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[08-05-2013] RPP obniżyła stopy procentowe NBP
[07-05-2013] Stan rezerw dewizowych na koniec kwietnia
[06-05-2013] Badanie polityki kredytowej banków
[06-05-2013] Komunikat prasowy Inicjatywy Wiedeńskiej 2
[30-04-2013] Spadek oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych
[29-04-2013] Spotkanie przedstawicieli państw UE 10 plus Chorwacja poświęcone współpracy z EBOR
[25-04-2013] Niszczyciel rakietowy „Warszawa” – nowa moneta w serii „Polskie Okręty”
[25-04-2013] Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w 2012 r.
[18-04-2013] Nowe zabezpieczenia banknotów NBP od kwietnia 2014 r.
[17-04-2013] Prezes NBP uhonorowany Nagrodą Lesława A. Pagi
[17-04-2013] Analiza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw
[16-04-2013] Wskaźniki inflacji bazowej w marcu
[15-04-2013] Bilans płatniczy w lutym 2013 r.
[12-04-2013] Wyższa podaż pieniądza w marcu 2013 r.
[11-04-2013] Informacja o stanie gospodarki światowej
[11-04-2013] Analiza rynku nieruchomości w IV kwartale 2012 r.
[10-04-2013] Konferencja po kwietniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[10-04-2013] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[08-04-2013] Cyprian Norwid na monetach kolekcjonerskich NBP
[05-04-2013] Inauguracja programu społeczno-edukacyjnego "Wydatki kontrolowane"
[05-04-2013] Rezerwy dewizowe Polski wynoszą blisko 85 mld EUR
[05-04-2013] Spotkanie z olimpijczykami
[03-04-2013] Katarzyna Zajdel-Kurowska oraz Jacek Bartkiewicz nowymi członkami zarządu NBP
[03-04-2013] XI edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego
[29-03-2013] Coraz niższe oczekiwania inflacyjne
[29-03-2013] Komunikat ws. harmonogramu operacji otwartego rynku w okresie kwiecień-maj 2013 r.
[21-03-2013] Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 marca 2013 r.
[21-03-2013] Polski rynek pracy – podsumowanie IV kwartału 2012
[18-03-2013] Wskaźniki inflacji bazowej w lutym
[14-03-2013] Zmiany w zakresie systemu Dealerów Rynku Pieniężnego
[14-03-2013] Informacja o bilansie płatniczym w styczniu 2013 r.
[14-03-2013] Podaż pieniądza w lutym 2013 r.
[12-03-2013] Kuter rakietowy „Gdynia” – nowa moneta w serii „Polskie Okręty”
[11-03-2013] Prezentacja marcowej projekcji inflacji i PKB
[11-03-2013] Skarby Stanisława Augusta na monetach NBP - Bolesław Chrobry
[07-03-2013] Stan aktywów rezerwowych na koniec lutego 2013 r.
[07-03-2013] Zaproszenie na prezentację projekcji inflacji i PKB – Marzec 2013
[06-03-2013] Konferencja po marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[06-03-2013] RPP obniżyła stopy procentowe NBP
[04-03-2013] Prof. Zaleska jedną z najlepszych menedżerek w Polsce
[28-02-2013] Niskie oczekiwania inflacyjne w lutym
[21-02-2013] Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej!
[21-02-2013] Polska w drodze do euro – debata NBP w Krakowie
[18-02-2013] Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2012
[14-02-2013] Podaż pieniądza w styczniu 2013 r.
[13-02-2013] Dyskusja o ochronie danych osobowych klientów banków
[12-02-2013] Informacja o bilansie płatniczym w grudniu 2012 r.
[11-02-2013] Konferencja NBP, GIODO i ZBP o zmianach w europejskim prawie ochrony danych osobowych
[07-02-2013] Stan aktywów rezerwowych na koniec stycznia 2013 r.
[07-02-2013] Raport o polskich i zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w 2011 roku
[06-02-2013] Konferencja po styczniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[06-02-2013] Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 5-6 lutego 2013 r.
[04-02-2013] Banki nadal zaostrzają politykę kredytową
[31-01-2013] Oczekiwania inflacyjne w styczniu blisko celu NBP
[25-01-2013] Komunikat prasowy Inicjatywy Wiedeńskiej 2
[24-01-2013] Sytuacja gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej
[21-01-2013] Niska koniunktura w sektorze przedsiębiorstw
[18-01-2013] MFW zdecydował o przedłużeniu FCL dla Polski
[18-01-2013] Komunikat prasowy Inicjatywy Wiedeńskiej 2
[18-01-2013] Informacja o bilansie płatniczym w listopadzie 2012
[16-01-2013] Dalszy spadek wskaźników inflacji bazowej w grudniu
[16-01-2013] Cokwartalna informacja o stanie gospodarki światowej
[15-01-2013] „150. rocznica powstania styczniowego” – nowe monety okolicznościowe NBP
[15-01-2013] Ceny bez zmian, oszczędność czasu i pieniędzy - projekt ustawy o zaokrągleniu płatności
[14-01-2013] „100 lat Teatru Polskiego w Warszawie” - nowa emisja monet kolekcjonerskich NBP
[14-01-2013] Podaż pieniądza w grudniu 2012
[14-01-2013] Prezentacja projektu ustawy o zaokrąglaniu płatności
[14-01-2013] Prezes NBP prof. Marek Belka nagrodzony Super Wektorem 2012
[11-01-2013] Bank z Sercem: Ostanie dni licytacji przedmiotów od NBP na XXI Finał WOŚP
[09-01-2013] Konferencja prasowa po styczniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[09-01-2013] Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 8-9 stycznia 2013 r.
[07-01-2013] Wysoki stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec 2012 r.
[04-01-2013] Kangur walabia Bennetta / Kangur olbrzymi - wyjątkowe monety kolekcjonerskie
[02-01-2013] Bank z sercem – NBP gra z WOŚP podczas XXI Finału

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-29
1 EUR4,6813
1 USD4,5164
1 CHF4,7449
1 GBP5,4141
100 JPY3,2702

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję