Komunikaty

Spotkanie przedstawicieli państw UE 10 plus Chorwacja poświęcone współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Data publikacji: 29-04-2013

26 kwietnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli państw UE 10 plus Chorwacja poświęcone współpracy tych państw z EBOR. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Kierownictwa EBOR, w tym p. o. Wiceprezesa Banku, Hans-Peter Lankes. Gospodarzem spotkania w Warszawie był Narodowy Bank Polski (Prezes NBP pełni funkcję Gubernatora w EBOR).

Spotkania w tej formule organizowane są corocznie od 2009 r., stanowiąc okazję dla omówienia – w gronie ekspertów - najbardziej istotnych tematów będących przedmiotem prac EBOR. Głównymi tematami tegorocznego spotkania były:

  • Omówienie perspektyw makroekonomicznych dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej
  • Zaangażowanie EBOR w państwach UE10 i Chorwacji
  • Zasady procesu graduacji oraz post-graduacji w EBOR.

Na zakończenie spotkania uczestnicy uzgodnili wspólny komunikat (treść komunikatu w załączeniu), który zostanie przekazany Kierownictwu EBOR. W komunikacie zwrócono uwagę na utrzymujące się ryzyka dla sytuacji ekonomicznej w regionie oraz pozytywnie oceniono opracowany przez EBOR projekt materiału przedstawiającego proponowane działania Banku wobec państw, które zdecydują się na graduację (tj. wyjście z grupy państw, w których EBOR jest zaangażowany finansowo w realizację projektów). Jednocześnie podkreślono, że decyzja o graduacji należy do każdego z zainteresowanych krajów.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję