Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 marca 2013 r.

Data publikacji strony: 21-03-2013

W dniu 21 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

 • omówiła kwestię zasadności zmniejszenia progów kwotowych dla transakcji gotówkowych dokonywanych pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce i zwróciła się do Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów o przeanalizowanie powyższego zagadnienia i przedstawienie wyników tej analizy,
 • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2012 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
 • zapoznała się z wynikami badań kosztów gotówki i bezgotówkowych instrumentów płatniczych, przeprowadzonych przez banki centralne Unii Europejskiej, i zaakceptowała założenia planowanego badania kosztów społecznych instrumentów płatniczych w Polsce, zaproponowane przez Narodowy Bank Polski.

Ponadto, Rada przyjęła dwa dokumenty:

 • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2012 r.,
 • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2013 r.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez:

 • Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:
  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2012 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2012 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych, związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2012 r.),
 • Związek Banków Polskich:
  • Stanowiskiem Krajowej Grupy Użytkowników TARGET2 w sprawie pobierania opłat za pośredniczenie w przekazywaniu poleceń wypłaty podlegających dyrektywie o usługach płatniczych,
  • Informacją o projekcie „System zastrzegania kart płatniczych”,
  • Raportem edukacyjnym „Cloud computing w sektorze finansowym”,

oraz z Raportem z badania akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców, opracowanym przez dr Jakuba Górkę, adiunkta w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję