Komunikaty

Nowe monety kolekcjonerskie NBP – 200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego

Data publikacji strony: 08-10-2013

W środę 9 października Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 200. rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego – złotą o nominale 200 zł, srebrną dziesięciozłotówkę oraz 2 zł ze stopu Nordic Gold.

Urodzony w 1763 r. w Wiedniu książę był bratankiem króla Stanisława Augusta, na którego życzenie porzucił karierę w armii austriackiej, aby objąć stanowisko generała majora w armii Rzeczypospolitej. Zwolennik Konstytucji 3 Maja, walczył w jej obronie podczas wojny polsko-rosyjskiej w roku 1792. Z rozpaczą przyjął wiadomość o kończącej kampanię kapitulacji, która przypieczętowała II rozbiór Polski. Dwa lata później, mając jeszcze nadzieję na powodzenie polskiej sprawy, walczył w powstaniu kościuszkowskim. Upadek państwa był dla niego kolejnym ciosem i początkiem trudnego czasu w życiu – nękany kłopotami majątkowymi książę, porzucił działalność polityczną i oddał się hulankom. W roku 1807 powrócił do armii jako naczelny dowódca sił zbrojnych Księstwa Warszawskiego oraz minister wojny. Zginął 19 października 1813 r. podczas odwrotu armii francuskiej pod Lipskiem. Kilkukrotnie ranny, wycieńczony nie rezygnował z walki i odmawiał poddania się. Jego tragiczna śmierć w nurtach Elstery stała się początkiem romantycznej legendy – miłości do ojczyzny, honoru i oddania sprawie bez względu na konsekwencje.

NBP upamiętnił przypadającą w tym roku 200. rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego emisją trzech monet kolekcjonerskich: złotej o nominale 200 zł, srebrnej dziesięciozłotówki oraz dwuzłotówki ze stopu Nordic Gold. Dla kolekcjonerów przygotowano 3 tys. monet złotych, 28 tys. srebrnych oraz 800 tys. ze stopu Nordic Gold. Monety kolekcjonerskie zaprojektowała Urszula Walerzak. Autorem rewersu okolicznościowej dwuzłotówki jest Grzegorz Pfeifer, awersu – Ewa Tyc-Karpińska.

Podczas aukcji w systemie „Kolekcjoner” cena monety złotej została ustalona na 2280 zł, a monety srebrnej na 86 zł. Moneta dwuzłotowa Nordic Gold będzie dostępna w oddziałach okręgowych NBP, gdzie już od 9 października będzie można ją zamieniać w cenie nominalnej.

Kolejne emisje monet kolekcjonerskich NBP już 24 października. Do obiegu zostaną wprowadzone monety upamiętniające 50-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz kolejne monety z serii „Zwierzęta świata” – „Żubr”.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Więcej informacji na temat emisji wartości kolekcjonerskich NBP znajduje się na stronie internetowej NBP oraz w folderze „Monety okolicznościowe NBP”.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prasowym NBP:

e-mail: press@nbp.pl,
tel.: +48 22 185 20 12.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję