Wydarzenia

Unions in the Making - długi marsz do czterech unii

Data publikacji strony: 18-10-2013

Postępy w integracji strefy euro i tworzeniu unii bankowej, fiskalnej, gospodarczej i politycznej – to temat międzynarodowej konferencji NBP „Unions in the Making” z udziałem prezesa NBP i szefów europejskich banków centralnych.

Piątkowa konferencja to już trzecia edycja cyklu międzynarodowych spotkań organizowanych przez NBP - „O przyszłości europejskiej gospodarki”. Wśród kilkuset uczestników, obok szefów banków centralnych znaleźli się uznani ekonomiści, szefowie banków komercyjnych, finansiści, a także przedstawiciele instytucji finansowych i rządowych.

- Gdy rok temu wybieraliśmy temat konferencji, to wprawdzie Europejski Bank Centralny prowadził już operacje, które wzmacniały stabilność i wiarygodność krajów strefy euro, ale , ale wcale nie było pewności, jaki przyniosą one efekt i w jakim kierunku potoczą się losy tej strefy. Ogłoszony wówczas plan stworzenia czterech unii – bankowej, fiskalnej, gospodarczej i politycznej – został uznany za atrakcyjny i przekonujący intelektualnie. Często jednak realizacja planu odbiega od oryginału, dlatego postanowiliśmy, że za rok powiemy: sprawdzam? I dziś chcemy właśnie sprawdzić, co zostało zrobione, a co nie – mówił w wystąpieniu otwierającym konferencję prof. Marek Belka.

Prezes NBP przypomniał, że w ocenach perspektyw gospodarki europejskiej wciąż jest dużo niepewności, zwłaszcza w horyzoncie średnioterminowym i dłuższym. A odzyskiwanie przez Europę zaufania i wiarygodności wśród inwestorów zależeć będzie w najbliższych latach właśnie od jakości procesu tworzenia unii.

Wykład inauguracyjny wygłosił Ludwik Kotecki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Również w jego opinii wymuszony przez globalny kryzys plan pogłębienia integracji strefy euro powinien poprawiać konkurencyjność Europy. Tym bardziej, że o ile w pierwszych latach kryzysu działania europejskich liderów koncentrowały się wokół konsolidacji finansów publicznych, to od ubiegłego roku znowu mówi się o konieczności wspierania wzrostu gospodarczego.

Pierwszy z czterech zaplanowanych paneli został poświęcony tematowi unii bankowej, a dyskusję moderował András Simor, wiceprezydent EBOR, prowadził panel poświęcony unii bankowej. Uczestnicy wyrażali opinię, że w tej dziedzinie zrobiono istotny krok w dobrą stronę, tworząc europejski nadzór bankowy. Ale wciąż trzeba podjąć dwa inne, trudniejsze zadania – utworzyć fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz europejski fundusz gwarantowania depozytów.

Dyskusję o unii fiskalnej poprowadził Boris Vujcic, gubernator banku centralnego Chorwacji. Zastanawiano się m.in., czy jej stworzenie jest w ogóle realne, bo polityka podatkowa to jeden z podstawowych instrumentów każdego państwa narodowego. Rozważania, jak daleko można się posunąć w przenoszeniu kompetencji ze szczebla krajowego na szczebel wspólnotowy przewijały się również w wypowiedziach uczestników kolejnych paneli.

Trzeci panel – poświęcony unii gospodarczej - prowadził Carlos da Silva Costa, szef Banku Portugalii, natomiast czwarty przewrotnie zatytułowany „Szklana kula”, moderowany przez Vladimíra Tomšíka, wiceprezesa czeskiego banku centralnego został poświęcony tematowi unii politycznej oraz roli, jaką mogłyby odegrać nowe kraje członkowie UE w procesie budowania wspólnej polityki i integracji.

„O przyszłości europejskiej gospodarki” to cykl międzynarodowych spotkań, który NBP organizuje od 2011 r. Co roku uczestniczą w nim cenieni i uznani ekonomiści, którzy wraz z szefami banków centralnych szukają odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z rozwojem i stabilnością gospodarki w Europie i na świecie. W październiku 2012 r. konferencja nosiła tytuł „Rekonfiguracja Europy”, a gościem specjalnym był Prezydent RP, natomiast inauguracyjne spotkanie w 2011 r. miało tytuł „Ku większej integracji i stabilności Europy: Wyzwania dla strefy euro oraz Europy”.

Galeria:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję