Komunikaty

Strona nbpniewyklucza.pl

Medialny start kampanii „NBP nie wyklucza”

Data publikacji strony: 22-10-2013

We wtorek 22 października rusza w mediach kampania społeczna „NBP nie wyklucza”. Ma ona uwrażliwić społeczeństwo na problemy związane z funkcjonowaniem na rynku finansowym osób z niepełno­spra­wno­ścią intelektualną oraz dysfunkcjami słuchu i wzroku. Dwa dni później, w czwartek 24 października, NBP wprowadzi do obiegu monety upamiętniające 50-lecie działalności Polskiego Stowarzy­szenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

50-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Kampania „NBP nie wyklucza” została przygotowana z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną oraz dysfunkcjami słuchu i wzroku. Większość z nich ze względu na swoją niepełnosprawność jest zagrożona wykluczeniem finansowym. Tymczasem osoby te mogłyby samodzielnie i swobodnie korzystać z usług finansowych, gdyby instytucje wprowadziły odpowiednie ułatwienia.

Według danych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych wynosiła ponad 4 miliony, czyli 12,2% ludności kraju, a ponad 3 miliony osób posiadało prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Prawie 30% osób z niepełnosprawnością pracuje. Liczby te pokazują, jak dużo osób może cierpieć z powodu braku możliwości samodzielnego korzystania z usług finansowych. Wiele z nich pada także ofiarami oszustów z powodu nieznajomości swoich praw.

W spotach kampanii, które przez ponad trzy tygodnie będą nadawane w Telewizji Publicznej, wystąpią Ewa Błaszczyk i Jerzy Radziwiłowicz. Znanych aktorów będzie można zobaczyć także na stronie www.nbpniewyklucza.pl. Cezary Żak, Artur Barciś, Krzysztof Globisz i Marian Dziędziel będą prezentowali tam hasła z „Leksykonu terminów ekonomicznych i bankowych w języku migowym”. Opracowany przez NBP w 2011 roku we współpracy z mazowieckim oddziałem PZG słownik był pierwszą tego typu publikacją w Polsce i doczekał się już dwóch edycji, co świadczy m.in. o dużym zapotrzebowaniu na tego rodzaju działania.

NBP jest instytucją publiczną, która stara się wyznaczać standardy przystosowywania materiałów informacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Polski bank centralny pokazuje w ten sposób, że takie działania mogą stać się integralną częścią strategii komunikacyjnych dużych instytucji. Inicjatywę NBP wsparli: Fundacja Vis Maior, Polski Związek Głuchych oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzaniem Umysłowym.

Zgodnie z tzw. standardami dostępności wszystkie materiały kampanii społecznych prowadzonych przez NBP, takich jak „Sprawdź, zanim popiszesz” czy „Bezpieczne pieniądze”, są tłumaczone na język migowy, opatrywane audiodeskrypcją, a teksty są przystosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z efektami tych prac można zapoznać się na stronie internetowej www.nbpniewyklucza.pl . Udogodnienia zostały wprowadzone także w Centralnej Bibliotece NBP. Osoby niewidome mogą korzystać z jej bogatych zasobów dzięki stanowisku komputerowemu ze specjalnym oprogramowaniem i drukarce umożliwiającej drukowanie w alfabecie Braille’a.

NBP przygotował także – we współpracy z fundacją Vis Maior – specjalny zestaw materiałów multimedialnych. Jest on przeznaczony zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i dla pracowników instytucji finansowych oraz innych, gdzie klientami są niepełnosprawni. Dzięki niemu będzie można poznać prawa osób niepełnosprawnych oraz dowiedzieć się, w jaki sposób dostosować przestrzeń i informację do ich potrzeb, tak aby zwiększyć ich samodzielność. Moduł ten będzie dostępny na stronie www.nbpniewyklucza.pl od połowy listopada.

***

24 października NBP wyemituje monety upamiętniającą 50-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – najstarszej i jednej z największych organizacji pomagającej tym osobom oraz ich rodzinom. Nakład monety srebrnej wyniesie do 25 tysięcy sztuk, natomiast dwuzłotówki ze stopu Nordic Gold do 800 tysięcy sztuk. To już druga moneta, promująca działania związane z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu ze względu na niepełnosprawność. Pierwsze były wydane w 2011 r. monety z serii „Europa bez barier – 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi” – okolicznościowe 2 zł NG oraz srebrna dziesięciozłotówka, na której nominał dodatkowo zapisano w alfabecie Braille’a.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję