Konkursowe monety

Komunikaty

NBP zmienia politykę sprzedaży monet i banknotów kolekcjonerskich

Data publikacji strony: 30-10-2013

Ustalanie ceny emisyjnej monet i banknotów kolekcjo­nerskich przez NBP, wprowadzenie dwuletniego okresu sprzedaży wartości kolekcjonerskich oraz ściślejsza współpraca z dystrybutorami – to najważniejsze zmiany jakie wprowadza NBP od marca 2014 roku. Zmianie ulegnie także nominał i charakterystyka popularnych monet okolicznościowych, a także częstotliwość ich emisji.

Zarząd NBP przyjął nową politykę emisji i sprzedaży wartości kolekcjonerskich. Jej opracowanie poprzedziła analiza rynku kolekcjonerskiego, rozmowy z klientami, dystrybutorami, a także ze środowiskiem numizmatycznym oraz innymi bankami centralnymi. Tematy monet i banknotów będą promowały postawy obywatelskie, ważne wydarzenia, czy zagadnienia społeczne. Staranny dobór tematów, w połączeniu z wysokimi walorami artystycznymi i edukacją dot. numizmatów, ma na celu poszerzyć krąg kolekcjonerów – Część zmian w polityce emisyjnej już zaczęliśmy wprowadzać. NBP ograniczył nakłady emitowanych monet, powrócił do konkursów na ich projekty, uprościł komu-nikację z klientami oraz rozpoczął numizmatyczną działalność edukacyjną – mówi Barbara Jaroszek, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego.

Od marca NBP powróci do ustalania tzw. ceny emisyjnej, za którą będzie można nabyć monety i banknoty kolekcjonerskie w oddziałach okręgowych i sklepie internetowym banku. Utrzymany zostanie algorytm redukcji na wypadek popytu przewyższającego nakład oraz obowiązek przedkładania gwarancji bankowych przez dystrybutorów. Wprowadzane rozwiązania będą ponadto – m.in. poprzez umowy ramowe i zamówienia roczne – wspierać stałych partnerów NBP.

Bank planuje także do końca 2014 roku zaprzestanie sprzedaży emisji starszych niż 24 miesiące. Ta zasada zostanie także wprowadzona dla nowych emisji monet i banknotów kolekcjonerskich – po upływie 24 miesięcy od daty emisji nie będą one oferowane przez NBP do sprzedaży, chociaż oczywiście będą nadal dostępne na rynku wtórnym w sklepach numizmatycznych i u dystrybutorów hurtowych.

Zmianie ulegną także zasady emisji monet okolicznościowych. Od maja 2014 roku NBP rozpocznie emisję 5-złotówek z okolicznościowym wizerunkiem w tzw. standar-dzie obiegowym (masa i rozmiar identyczne z obecnymi monetami 5 zł). Ich emisje będą miały miejsce zazwyczaj dwa razy w roku. Zastąpią one emitowane dotychczas monety okolicznościowe o nominale 2 zł ze stopu Nordic Gold. Koncepcję serii 5-złotówek o nazwie „Odkryj Polskę” zaprojektują młodzi ludzie, których NBP chce zachęcić do kolekcjonowania monet.

Informacje i ciekawostki dotyczące monet i banknotów, w tym w szczególności numizmatów NBP, można znaleźć na fanpage’u NBP na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/NarodowyBankPolski.

* * *

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję